Botbreuken

De gevolgen van een valpartij kunnen groot zijn, zeker wanneer u wat ouder bent. Florence helpt u graag bij uw herstel.

Revalidatie na een botbreuk | regio Den Haag | Florence

Revalideren na botbreuk regio Den Haag en Rijswijk

Een botbreuk van bijvoorbeeld een heup, been, arm, wervel of bekken is erg vervelend. Zo’n breuk heeft vaak een enorme impact op uw leven. Door een botbreuk kunt u minder mobiel worden en daarmee een deel van uw zelfstandigheid en kwaliteit van leven verliezen. Florence helpt u bij het herstellen na een botbreuk en het hervinden van uw zelfstandigheid.

Verblijven bij Florence en werken aan u herstel

Wanneer u na uw verblijf in het ziekenhuis niet rechtstreeks terug naar huis kunt, is het mogelijk om binnen de geriatrische revalidatie van Florence in Den Haag of Rijswijk te herstellen van uw botbreuk. 

Specialistisch team helpt bij revalideren 

Tijdens uw revalidatie bij Florence wordt u behandeld door een multidisciplinair team. In dit behandelteam zitten diverse specialisten, onder wie de specialist ouderengeneeskunde, de ergotherapeut, de fysiotherapeut en de diëtiste. Het team kan, als dat nodig blijkt, verder worden uitgebreid met onder anderen een psycholoog, een logopedist, een maatschappelijk werker, een diabetesverpleegkundige, een wondverpleegkundige of een longverpleegkundige.

Opstellen behandelplan voor herstel na botbreuk

Wanneer u uit het ziekenhuis naar Florence komt om verder te herstellen van uw botbreuk, dan wordt u ontvangen door de gastvrouw van de afdeling waar u komt. Om de revalidatie zo goed mogelijk te laten verlopen, vindt er tijdens uw opname gemiddeld drie keer een multidisciplinair overleg plaats tussen uw arts, de betrokken specialisten en de verpleging. Het behandelplan dat wordt opgesteld om u spoedig te laten herstellen, wordt door de specialist ouderengeneeskunde (of een van de specialisten) met u besproken. Zo weet u precies wat u kunt verwachten en kunt u al uw vragen stellen.

Hoe werkt de revalidatie na een botbreuk?

Om uw overgang van het ziekenhuis naar de geriatrische revalidatie en daarna naar huis zo soepel mogelijk te laten verlopen, werkt Florence samen met de ziekenhuizen in Den Haag en Rijswijk. Florence heeft hiervoor specifiek afspraken gemaakt met het Haags Medisch Centrum, het Haga Ziekenhuis en het Reinier de Graaf. Daardoor kunt u rekenen op een soepele verhuizing naar Florence en op het voortzetten van eventuele noodzakelijke bezoeken aan de osteoporosepoli’s van de genoemde ziekenhuizen. Uw uiteindelijke ontslag van Florence naar huis wordt zorgvuldig voorbereid door een transferverpleegkundige van Florence.

Zo snel mogelijk weer op de been na een botbreuk

Florence helpt u met de revalidatie na een botbreuk zo snel mogelijk weer op de been en meestal weer terug naar huis. Soms kunt u het laatste deel van uw revalidatie vanuit thuis met behoud van uw behandelaren en onder regie van uw specialist ouderengeneeskunde (ambulant) voortzetten waardoor eerder ontslag naar huis mogelijk is. In onderstaand overzicht vertellen we u graag meer over uw herstel na uw botbreuk, hoe de revalidatie bij ons is opgezet en voor wie het revalideren is bestemd.

 

  • Florence biedt revalidatie na een botbreuk aan in Den Haag en Rijswijk. De revalidatie is bestemd voor ouderen uit heel de regio (Delft, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar) en eventueel daarbuiten. Neemt u altijd contact met ons op, dan bekijken we de mogelijkheden.
  • U wordt na uw behandeling in het ziekenhuis zo snel mogelijk overgeplaatst naar de geriatrische revalidatie in het expertisecentrum Westhoff in Rijswijk van Florence. Daar wordt direct begonnen met de revalidatie.
  • Op de eerste dag maakt u kennis met uw behandelaren, onder wie de specialist ouderengeneeskunde, de fysiotherapeut, de ergotherapeut en de verzorgenden en verpleegkundigen. Samen spreekt u de zorg en opname door.
  • Uw arts en behandelaars kijken niet alleen naar de gevolgen van de val, maar besteden ook uitgebreid aandacht aan de oorzaak van de val en de botbreuk. Ligt het bijvoorbeeld aan verminderde kracht? De inrichting van uw huis? Medicijngebruik? Uw schoenen? Het hulpmiddel dat u gebruikt? Of is er misschien bij u sprake van een verminderde kwaliteit van het bot door botontkalking (osteoporose)?
  • Het is logisch dat u vragen heeft. U vraagt zich misschien af of u nog wel zelfstandig kunt lopen of dat u uw eigen huishouden nog wel kunt blijven doen. Wij beantwoorden deze vragen graag samen met u en uw vragen zullen deel uitmaken van het behandelplan dat u gezamenlijk met uw behandelaren opstelt. Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk tijdens uw revalidatie.
  • Indien nodig wordt er door Florence contact opgenomen met uw chirurg of orthopeed uit het ziekenhuis om uw revalidatie na een botbreuk optimaal te laten verlopen.
  • Uw arts loopt twee per week visite op de afdeling en één keer per week is er een inloopspreekuur. Uw multidisciplinair behandelteam bespreekt uw behandelplan ongeveer om de week. Uiteraard zijn er extra mogelijkheden om tussendoor met uw behandelaren te overleggen.
  • Een gemiddelde revalidatie na een botbreuk duurt vijf à zes weken, met een eventuele uitloop tot drie maanden wanneer complicaties de revalidatie vertragen. Soms is het mogelijk een deel van dit traject vanuit thuis met behoud van uw behandelteam te doen.

Meer informatie revalidatie regio Den Haag

Wanneer u revalidatie na een botbreuk nodig heeft, kunt u contact opnemen met Florence via info@florence.nl of via 070 - 41 31 000. Wilt u revalideren vanwege een andere problematiek, zoals na een buikoperatie, een herseninfarct, een plotselinge verergering van bijvoorbeeld COPD of een andere aandoening? Ook dan kunt u bij ons terecht. Florence biedt geriatrische revalidatie aan op de revalidatiecentrum Westhoff in Rijswijk. Ook hebben wij een gespecialiseerde afdeling met revalidatietrajecten voor mensen met dementie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over botbreuken

Het menselijk lichaam bestaat uit 206 botten. Die kunnen we in principe allemaal breken. De meest voorkomende botbreuken op oudere leeftijd zijn een gebroken pols, been of heup. Een botbreuk wordt ook wel een fractuur genoemd. Hoe ouder we worden, hoe kwetsbaarder we zijn. Eén op de drie ouderen boven de 65 jaar valt één of meerdere keer per jaar en het aantal valincidenten neemt toe bij het ouder worden. Ten gevolge van een eenvoudige val breekt één op de drie vrouwen en één op de vijf mannen een bot op oudere leeftijd. Zo’n fractuur bij ouderen heeft vaak verstrekkende gevolgen qua mobiliteit en zelfstandigheid. Goed herstel na een botbreuk is daarom essentieel om het dagelijks leven met behoud van zelfstandigheid weer op te kunnen pakken. Gedurende het revalideren is het belangrijk dat tevens de kwetsbaarheid van het lichaam en de hersenen goed in de gaten wordt gehouden. 

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.