Psychiatrische problemen

Binnen Florence bieden wij psychiatrische verpleeghuiszorg binnen locatie Mariahoeve.

Psychiatrische problemen bij ouderen | zorg en behandeling | regio Den Haag

Zorg psychiatrische problemen bij ouderen 

Binnen ons  verpleeghuis Mariahoeve in Den Haag wordt psychiatrische verpleeghuiszorg geboden voor cliënten met psychiatrische problemen die vaak ook door problemen op lichamelijk gebied niet meer zelfstandig kunnen wonen. Op deze locatie kunnen wij u een veilige en aangename woonomgeving bieden.

Zorg met nadruk op wonen en uw welzijn

De zorg, begeleiding en behandelingen die u krijgt, richten zich voornamelijk op hoe u zo aangenaam mogelijk kunt wonen en leven. Dat houdt in dat wij, samen met u, gaan kijken naar een zinvolle en leuke dagbesteding met activiteiten en ontmoetingen met anderen. Uw wensen staan centraal. U wordt daarnaast begeleid bij het omgaan met uw symptomen en stress en krijgt zorg voor uw lichamelijke problematiek. Florence heeft als doel uw levenskwaliteit zoveel mogelijk te optimaliseren. Dat proberen wij te bereiken door aan te sluiten bij uw belevingswereld: wat vindt u leuk om te doen, wat is voor u belangrijk en hoe staat u in het leven? Als wij de antwoorden op dit soort vragen weten, kunnen wij u een nieuwe thuis bieden waar u zich goed voelt. 

Zorg regio Den Haag

Als u zich aanmeldt bekijkt een specialist Ouderengeneeskunde samen met onder anderen een GZ-psycholoog, een manager Zorg en een coördinerend verpleegkundige of u in aanmerking komt voor een opname. Leidend hierbij zijn de opgestelde criteria waaraan u moet voldoen, onder meer dat u 60 jaar of ouder bent. Als u voldoet aan de eisen voor een opname krijgt u, en uw eerste contactpersoon, te maken met een huisbezoek van onder anderen de psycholoog. Op basis van de gesprekken worden zorgafspraken en een dagbestedingsplan opgesteld. In de week van opname wordt in kaart gebracht welke zorg u nodig heeft. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om ergotherapie of fysiotherapie of dieetadvisering. De eerste periode wordt uw zorg- en behandelplan besproken en eventueel verder aangepast. 

Familie wordt betrokken in uw nieuwe woonomgeving

Wij proberen, als dat mogelijk en wenselijk is, zoveel mogelijk uw familieleden bij uw nieuwe woonomgeving en bij uw dagbesteding te betrekken. Wij geven uw familie ook desgewenst meer informatie over ouder worden, uw lichamelijke en psychiatrische problematiek en de interactie tussen uw verschillende zorgvragen. Op die manier gaan zij (nog) beter begrijpen wat u heeft en waarom u bepaalde gedragingen heeft. Ook kan familie een belangrijke bijdrage leveren in de kwaliteit van uw leven. Door bijvoorbeeld met u een leuke activiteit te ondernemen of u te helpen in uw nieuwe woning. Voor uw familieleden organiseren wij ook bijeenkomsten waar zij ervaringen kunnen uitwisselen met anderen.  

Meer informatie  

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de woonzorgafdeling voor mensen die door psychiatrische problemen niet meer zelfstandig kunnen wonen, bij Florence in Den Haag? Neemt u dan contact met ons op via info@florence.nl of via 070 - 41 31 000. Wij vertellen u graag meer. Om in aanmerking te komen voor een woongroep voor mensen met psychiatrische problemen in Den Haag moet u aan een aantal criteria voldoen. Voldoet u hier niet aan, dan denkt Florence met u mee over andere zorg- en behandelopties.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over psychiatrische problemen bij ouderen

Primaire psychiatrische ziekten bij ouderen zijn onder meer schizofrenie, depressie, angststoornis of persoonlijkheidsstoornis. Bij ziekten als delier en dementie zijn de psychiatrische symptomen secundair van aard. Florence heeft voor deze aandoeningen eveneens zorg- en kennisprogramma's ontwikkeld: delierdementie en dementie op jonge leeftijd. Als bij u de psychiatrische problematiek vrij stabiel is, dan kunt u waarschijnlijk nog gewoon thuis wonen. Het kan echter ook zijn dat u te maken krijgt met bijvoorbeeld een afnemende mobiliteit of toenemende afhankelijkheid bij het wassen en aankleden of de financiën. Dan kan begeleiding, zorg en behandeling binnen Florence voor u de oplossing zijn.

 

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.