florence labels

Meestgestelde vragen rondom nieuwe woonzorglocatie Adegeest

26-5-2016
Meestgestelde vragen rondom nieuwe woonzorglocatie Adegeest

Over de woonzorglocatie Adegeest in Voorschoten worden veel vragen gesteld, over de nieuwbouwlocatie, over de mogelijkheden en over de zorg die er wordt geleverd. Florence heeft voor u de meestgestelde vragen op een rijtje gezet. Mocht u na het lezen van de antwoorden toch nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met woonzorgcentrum Adegeest via 070 - 754 43 33 of via info@florence.nl

 

Wat houdt het scheiden van wonen en zorg voor Adegeest in?

De overheid stimuleert ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Het
nieuwe Adegeest is - in lijn met dat overheidsbeleid - geen klassiek woonzorgcentrum meer. In Adegeest kunnen mensen verzorgd wonen als zij een zorgindicatie hebben voor een verpleeghuis, bijvoorbeeld wanneer ze een vorm van dementie of een lichamelijke aandoening hebben. Daarnaast biedt Adegeest zelfstandige huurwoningen (woonzorgappartementen) aan mensen met een thuiszorgindicatie. Huurders kunnen gebruikmaken van de faciliteiten van Adegeest. Thuiszorg wordt geleverd door Florence of een thuiszorgorganisatie naar keuze.

 

Hoe ziet het nieuwe Adegeest er precies uit?

Het gebouw heeft een H-vorm en bestaat uit een vleugel voor bewoners met een
intramurale zorgindicatie (52 plaatsen), een middengedeelte met een restaurant en een vleugel met 41 zelfstandige huurappartementen (woonzorgappartementen). In het verbindende middendeel bevinden zich de hoofdingang en de algemene voorzieningen van het zorgcentrum, als de centrale ontvangstruimte waarin een leeshoek, de kapsalon en de balie zijn. Bij de balie zijn de ontvangstruimte, de winkel en de koffie-uitgifte met elkaar verbonden. Vanuit dit centrale gedeelte zijn de multifunctionele ontmoetingsruimte, De Tuinkamer en het restaurant bereikbaar.

 

Worden er bomen en struiken geplaatst?

De terreininrichting gebeurt in een latere fase. In het ontwerp is er rekening gehouden met de aanwezigheid van groen. Een aantal bomen wordt vanuit de oude situatie opnieuw gebruikt in de tuin van het nieuwe Adegeest. Deze bomen worden zo nodig gesnoeid.

 

Wat zijn de parkeergelegenheden?
Er is parkeergelegenheid voor de hoofdingang, daar zijn ook de parkeerplaatsen voor de Cirkelbus. Aan de straatzijde van de Nassaukade zijn parkeermogelijkheden voor de zelfstandige woningen. Ook komen er uitgebreid fietsenstallingen.

 

Zijn er invalidenparkeerplaatsen?
Ja, er komen vier invalidenparkeerplaatsen op het voorterrein naast de hoofdingang.

 

Heeft Adegeest een dagbehandeling?

Ja, op de begane grond komt een dagactiviteitencentrum in een eigen ruimte met een afgesloten tuin.

 

Welke faciliteiten biedt het nieuwe woonzorgcentrum?
Het nieuwe Adegeest is een multifunctioneel gebouw waar diverse activiteiten
plaatsvinden. Er zijn een kapsalon, een winkel en een restaurant. In het restaurant is een grote keuken waarin wordt gekookt voor gasten en bezoekers. Hier kunnen ook wijkbewoners, bezoekers en bewoners van de zelfstandige huurwoningen (woonzorgappartementen) komen eten. Adegeest heeft ook een multifunctionele ruimte: De Tuinkamer. Dit is de centrale ontmoetingsruimte voor bijvoorbeeld klassieke kamerconcerten. Aan De Tuinkamer bevindt zich een riant buitenterras. Daarnaast is er een dagactiviteitencentrum. Die heeft eveneens een eigen ruimte met tuin. Ook voor het vieren van feesten van bewoners zijn ruimtes aanwezig.

 

Hoe ziet het intramurale gedeelte met de groepswoningen eruit?
Het intramurale gedeelte bestaat uit zes groepswoningen voor cliënten met een vorm van dementie of een somatische aandoening. De bovenste etage wordt gereserveerd voor mensen met een somatische aandoening. Een groepswoning biedt plaats aan acht tot negen cliënten. Zij hebben elk een eigen ruime kamer met douche en toilet. Er is een gezamenlijke woonkamer, waar voor bewoners met dementie onder begeleiding diverse activiteiten worden gehouden en wordt gegeten. Somatische bewoners hebben keuze om ook naar het restaurant beneden te gaan. Op de gangen komt een gezellig zitje, ingericht met een specifiek thema per woning. Alle groepswoningen hebben gezamenlijke buitenruimten in de vorm van een tuin, dakterras of balkon. Het deel
waarin de groepswoningen zich bevinden, is gelegen aan de Prins Bernhardlaan. Het is ontworpen als een verzameling van woongebouwen met een mooie kap in plaats van een plat dak, om zo de huiselijkheid te benadrukken. Er is veel aandacht voor een vriendelijke uitstraling.

 

Hoe ziet het deel met de  huurwoningen (woonzorgappartementen) eruit?
De zelfstandige twee- en driekamerwoningen bevinden zich aan de Nassaukade, waar voldoende parkeergelegenheid is. De zelfstandige huurwoningen hebben een eigen entree, brievenbus en balkon. De woonzorgappartementen bevinden zich op de begane grond, de eerste, de tweede en de derde etage. Op de vierde etage is nog één woning. Alle woningen hebben een keuken met koelkast, magnetron en kooktoestel. Voor een vaatwasser is een aansluiting voorbereid. Er zijn aansluitingen voor een wasautomaat en een droger. Het toilet is op seniorenhoogte (47,5 centimeter, inclusief bril). Alle woningen hebben een eigen verwarmingsketel en watermeter- en elektrameter. De plafonds zijn afgewerkt, de muren en vloeren moet de huurder zelf afwerken. Om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van Adegeest kunt u door een inpandige corridor. U hoeft dus
niet buitenom.

 

Kunnen wijkbewoners gebruikmaken van de faciliteiten van Adegeest?
Jazeker, het nieuwe Adegeest is een open huis waar wijkbewoners van harte
welkom zijn voor een maaltijd, een kopje koffie of een van de activiteiten. Adegeest wordt een centraal punt in de wijk, waar we hopen dat mensen graag wonen en werken.

 

Wat gebeurt er als ik als huurder meer zorg nodig heb?

Wanneer u huurder bent van een zelfstandig appartement en uw gezondheid gaat achteruit, dan vraagt de thuiszorgorganisatie voor u een herindicatie aan. Op die manier kan er meer of andere zorg worden ingezet zodat u, in uw woning, de zorg ontvangt die u nodig heeft. De huisverpleegkundige van Florence kan antwoord geven op uw vragen op het gebied van zorg en welzijn.

 

Hoe kom ik in aanmerking voor wonen in Adegeest?
Voor het wonen in het intramurale deel met groepswoningen heeft u een zorgindicatie nodig met verblijf in de vorm van een zorgzwaartepakket (ZZP). Mensen met een thuiszorgindicatie komen in aanmerking voor de zelfstandige woningen. De huisverpleegkundige informeert u graag verder en is bereikbaar via 070 – 41 31 000.

Komt iemand met ZZP3 in aanmerking voor de zelfstandige woningen?
Ja, iemand met het zorgzwaartepakket 3 (ZZP3) komt voor het gescheiden deel van wonen en zorg in aanmerking. Het verpleeghuisdeel van Adegeest is bestemd voor mensen vanaf ZZP5 en ZZP6. Voor meer informatie over het scheiden van wonen en zorg kunt u contact op nemen met onze huisverpleegkundige via 070 – 41 31 000 of via huisverpleegkundige.voorschoten@florence.nl

 

Hoe kan ik mij inschrijven en wat is huurprijs?
Wij hebben informatiemappen gemaakt met daarin de inschrijfprocedure, de inschrijfformulieren, de toewijzingscriteria, de plattegronden van de kamers, de huurprijzen en een algemene folder. U kunt een informatiemap ophalen tijdens werkdagen van 10.30 tot 15.00 uur bij het gastvrijheidpunt in ’t Hofflants Huys.

 

Moet ik bij het interesseformulier ook mijn spaarrekening opgeven?
Nee, dat hoeft u niet. Wel vragen wij om uw brutojaarinkomen.

 

Als je ouder bent dan 65 jaar kun je op het interesseformulier dertig procent
bij het brutojaarinkomen optellen (punt 2 van de toewijzingscriteria). Geldt dit voor alleenstaanden of voor echtparen?
Dit geldt alleen voor alleenstaanden.

 

Wat wordt verstaan onder het variabel deel energiekosten?
Hiermee bedoelen we het eigen verbruik in het eigen appartement.

 

 Kan ik ook als alleenstaande een groot appartement huren?
Ja, dat kan. Een thuiszorgindicatie is verplicht.

 

Hoe wordt het afval georganiseerd?
Er is op begane grond (naast de laad- en loszone voor goederen) een containerruimte waar bewoners zelf hun huisvuil kunnen deponeren.

 

Hoe zijn vluchtroutes aangegeven?
De vluchtroutes in Adegeest worden aangegeven met verlichte nooduitgangbordjes op alle gangen. Het gebouw voldoet natuurlijk aan alle eisen van brandveiligheid.

 

Is huursubsidie mogelijk voor de zelfstandige woningen?
Nee, huursubsidie is niet mogelijk. De woningen liggen boven deze huurgrens.

 

Worden koffie/thee en maaltijden in de woningen verzorgd?

In de zelfstandige woningen worden geen maaltijden en koffie en thee bezorgd. Op aanvraag is dit wel mogelijk. Hiervoor worden servicekosten in rekening gebracht. Het is mogelijk om een abonnement te nemen.

 

Is het in Adegeest mogelijk om als echtpaar samen te wonen als een
van beiden iets mankeert?
Ja, in gesprek wordt bekeken wat haalbaar is. Er wordt gekeken naar de ZZP en of er sprake is van dementie. We hebben intramuraal en extramuraal mogelijkheden. Samen of apart, maar met een binnendoorverbinding zodat u snel bij elkaar kunt zijn.

Kan ik ook een andere zorgaanbieder dan Florence blijven houden?
Ja, dat kan, maar uiteraard hebben wij liever dat u voor Florence kiest.

 

Kan deze andere zorgaanbieder dan ook een sleutel krijgen van Adegeest?
Ja, dat kan worden geregeld.

 

In de zorg worden termen gebruikt die niet voor iedereen buiten de sector
direct duidelijk zijn. Kunt u een verklarende woordenlijst geven?
Ja, dat kan zeker. Wij snappen heel goed dat het vakjargon niet altijd even duidelijk is. Een overzicht van veelgebruikte termen vindt u hieronder. Staat een van de termen er niet bij, laat dat dan aan ons weten en wij leggen het hier uit.

 

  • Intramuraal: intramurale zorg betekent letterlijk ‘zorg binnen de muren’. Het gaat dus om de zorg die Florence aanbiedt binnen de verpleegafdeling van Adegeest.
  • Extramuraal: extramurale zorg is het tegenovergestelde van intramurale zorg. Het houdt in dat patiënten met een zorgvraag thuis kunnen blijven. Patiënten hoeven niet naar een zorginstelling, terwijl zij wel intensieve en persoonlijke zorg kunnen ontvangen.
  • PG: Psychogeriatrische Zorg (PG) is gericht op het verzorgen van de ouderen die lijden aan dementie en Alzheimer.
  • Somatische zorg: deze zorg is gericht op mensen met een lichamelijke ziekte of aandoening.
  • SOG: Een SOG is een Specialist Ouderen Geneeskunde die tijdens uw verblijf in een woonzorgcentrum de medische zorg overneemt van uw huisarts. De SOG onderzoekt, behandelt en begeleidt u en probeert samen met u uw mogelijkheden te behouden of te herstellen.
  • Wlz: De Wet langdurige zorg (Wlz) is sinds 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet u een Wlz-indicatie aanvragen. Dat doet u bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
  • Wmo: deze afkorting staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen.
  • Bopz: in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) staat onder welke omstandigheden iemand onvrijwillig mag worden opgenomen en onvrijwillig mag worden behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis. De wet biedt burgers die hiermee worden geconfronteerd, rechtsbescherming.
  • CIZ: deze afkorting staat voor het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ indiceert, of toetst, de aanspraak op Wlz-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg die valt onder Wet langdurige zorg.
Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.
10-6-2016
Woonzorgcentrum Adegeest is in 2008 begonnen met de serie zondagmiddagconcerten 'Geef Adegeest Vleugels'. Florence wil met de...
4-2-2016
De Rijdende Opticien komt in Adegeest.
16-12-2015
Het jaarprogramma van Vleugelconcerten 2016 is bekend t/m juni 2016.  In verband met de vakantieperiode zijn er in juli en...
31-8-2015
De nieuwbouwlocatie van woonzorgcentrum Adegeest is klaar. Alle bewoners zijn de afgelopen week verhuisd naar het nieuwe...
5-7-2016
Binnen ons woonzorgcentrum Adegeest worden onze bewoners op een heel speciale manier voorgelezen. Dit wordt gedaan door...
9-3-2015
19 juni vond de feestelijke prijsuitreiking plaats van de Lenteprijs 2014. Een initiatief van Fonds1818 en AD Haagsche Courant...
9-3-2015
Gemiva, Stichting Voor Elkaar en Florence staan aan de vooravond van een unieke samenwerking in Voorschoten.