Algemene voorwaarden

Wie kan de FlorencePas aanvragen?
Iedereen kan de FlorencePas aanvragen. De FlorencePas is geldig voor een of meer personen die deel uitmaken van één huishouden.


Aanvraagformulier
U kunt een FlorencePas op elk moment aanvragen. Dit doet u door het aanvraagformulier in te vullen. U kunt natuurlijk ook telefonisch een aanvraag indienen via 070 - 41 31 000. U krijgt dan een inschrijfformulier toegezonden.

 

Kosten
De FlorencePas is een kalenderjaar geldig. De kosten worden elk jaar opnieuw vastgesteld door Florence. Voor het jaar 2017 kost de FlorencePas 24 euro.


Ontvangst FlorencePas
Na ontvangst van uw betaling ontvangt u binnen een week de FlorencePas. U kunt desgewenst een voorlopig bewijs van inschrijving ontvangen in de vorm van een brief. U kunt die aanvragen bij Florence.

 

Aanbiedingen
Om gebruik te kunnen maken van de aanbiedingen van de FlorencePas dient u de FlorencePas te laten zien. Voor het leveren van de diensten s is Florence een samenwerking aangegaan met diverse externe leveranciers. De verantwoording voor de uitvoering van de diensten ligt bij deze leveranciers. Florence kan daarvoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

 

Opzeggen
U gaat een pashouderschap aan voor de periode van het eerste kalenderjaar waarin de pas wordt aangevraagd. Hierna wordt dit pashouderschap stilzwijgend verlengd. Na het eerste jaar kunt u, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, uw pashouderschap schriftelijk opzeggen. U dient hierbij uw FlorencePas retour te zenden.

 

Contactgegevens
FlorencePas
Laan van Vredenoord 1, 2289 DA Rijswijk
Postbus 1005, 2280 CA Rijswijk
T 070 - 41 31 000.
E florencepas@florence.nl

Ook interessant