Alzheimer Café Rijswijk van start

Vanaf dinsdag 28 september is er maandelijk sinds lange tijd weer Alzheimer Café in Rijswijk.

Alzheimer Café Rijswijk van start

Thema-avonden

Iedere laatste dinsdag van de maand wordt het Alzheimer Café Rijswijk georganiseerd. Bezoekers kunnen in alle openheid met elkaar praten over een leven met dementie onder leiding van een deskundige gespreksleider. Tijdens de eerste bijeenkomst op dinsdag 28 september staan we stil bij het onderwerp ‘Mantelzorger zijn vraagt veel van je’. Op de avond is er een interview met een mantelzorger, is er gelegenheid om vragen te stellen en is er muziek.

Datum en tijd

De bijeenkomsten van Alzheimer Café Rijswijk vinden de laatste dinsdag van de maand plaats, vanaf september (met uitzondering van december). We willen van u vragen zich van tevoren aan te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar mantelzorg@welzijn-rijswijk.nl of door te bellen naar 070 – 757 92 00. We gunnen elkaar de anderhalve meter afstand, schudden geen handen en blijven thuis bij klachten. U vindt het Alzheimer Café Rijswijk in het wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk.  De deuren gaan om 19.00 uur open en de toegang is gratis. Het programma begint om 19.30 uur met een gesprek. Daarna is het mogelijk om tot 21.30 uur na te praten met bezoekers, vrijwilligers en hulpverleners.

Bereikbaarheid en meer informatie

Wijkcentrum Stervoorde is met de auto en openbaar vervoer (buslijnen 18 en 30) prima te bereiken.  Mocht u vragen hebben of meer informatie willen ontvangen over het Alzheimer Café Rijswijk, dan kunt u contact opnemen met Voorschoten Voor Elkaar via mantelzorg@welzijn-rijswijk.nl  of 070 – 757 92 00.

Over het Alzheimer Café

Het Alzheimer Café Rijswijk is een ontmoetingsplaats, waar mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaring kunnen uitwisselen. De doelstelling is voorlichting geven over dementie en de gevolgen ervan bespreekbaar maken. Het Alzheimer Café is onderdeel van het Ontmoetingscentrum Rijswijk.