Behandeling om te herstellen na corona

Goed herstellen na COVID-19 is belangrijk. Florence biedt mensen om die reden een multidisciplinaire behandeling aan. 

Behandeling om te herstellen na corona

Alle disciplines in huis voor herstel

De multidisciplinaire behandeling wordt aan huis geboden of op een van de locaties van Florence in Rijswijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar. Een longverpleegkundige gaat in gesprek met u en uw huisarts. Samen wordt bekeken welke disciplines er nodig zijn voor het verdere herstel, bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of diëtiek. Alle behandelaren werken normaal gesproken met ouderen en zullen daardoor met de behandeling rekeninghouden met een onderliggende problematiek. Ook kunnen zij eventuele andere zorgvragen herkennen en daarop anticiperen. Natuurlijk gebeurt ook dit altijd in overleg met uw behandelend huisarts.

Vergoeding en deelname onderzoek

• Voor de inzet van het multidisciplinaire team voor revalidatie bij COVID-19 is een aanvullende financiering beschikbaar. Daardoor zijn er extra behandelingen voor fysiotherapie, diëtiek en logopedie mogelijk vanuit de basisverzekering.
• Voor de behandeling is een verwijzing vanuit de huisarts nodig. Ook moet u als patiënt bereid zijn om bij de inzet van deze aanvullende zorg deel te nemen aan een landelijk onderzoek.
• Deelname aan het onderzoek gebeurt anoniem: de patiëntgegevens worden niet openbaargemaakt. Dit is een landelijk gestelde eis. Met de resultaten van het onderzoek wordt de behandeling voor een goed herstel na COVID-19 op landelijk niveau verder aangescherpt.
• Het is ook mogelijk om de behandeling te vergoeden vanuit de reguliere eerstelijnszorg. Die vergoeding is wel afhankelijk van uw zorgverzekering.

Meer informatie

Als u herstellende bent van het coronavirus, dan kunt u zich via uw huisarts aanmelden voor de multidisciplinaire behandeling van de Florence Ouderenpoli. Natuurlijk kunnen ook jongere patiënten gebruikmaken van onze zorg en behandeling.