Bezoek locaties wordt uitgebreid

Florence is begonnen met de voorbereiding van het weer toelaten van bezoek tot de zorglocaties.

Bezoek locaties wordt uitgebreid

Start op twee locaties

Gisteren maakte de regering bekend dat de bezoekregeling voor verpleeghuizen vanaf 15 juni wordt verruimd. Vanaf 25 mei kunnen zorgorganisaties hiermee, onder voorwaarden, al beperkt aan de slag. Florence gaat het bezoek aan woonzorgcentra en verpleeghuizen tussen 25 mei en 15 juni stap voor stap uitbreiden. In de week van 25 mei verruimt Florence op twee locaties de bezoekmogelijkheid: Jonker Frans en Adegeest. Op basis van de ervaringen en de beoordeling van de lokale situatie kunnen daarna mogelijk ook op andere locaties de bezoekmogelijkheden worden verruimd. Aan de bezoekregeling zijn voorwaarden verbonden en afspraken worden per locatie op maat gemaakt. De locatie informeert betrokkenen over de verruimde bezoekmogelijkheden zodra daarover meer bekend is.

Bij coronabesmetting geen bezoek

De belangrijkste voorwaarde is dat bezoek niet wordt versoepeld op locaties met een coronabesmetting (zie laatste update). Daarnaast wordt de bezoekregeling op een locatie waar onverhoopt tussentijds een besmetting wordt geconstateerd, weer beperkt.

Veilige situatie voor iedereen

Mogelijk moeten bewoners en naasten hierdoor langer dan gehoopt wachten tot ze elkaar zien. Florence snapt dat dit moeilijk is, maar het is van het allergrootste belang dat het bezoek binnen een veilige situatie plaatsvindt. De Centrale Cliëntenraad is betrokken bij de ontwikkeling van het bezoekbeleid en hecht eveneens grote waarde aan de veiligheid van bewoners, medewerkers en naasten.