Cliëntenraad Thuiszorg & Ontmoeten

Voor cliënten van de thuiszorg en de ontmoetingscentra is er de cliëntenraad Thuiszorg & Ontmoeten.

Cliëntenraad Thuiszorg & Ontmoeten

Belangen cliënten Thuiszorg & Ontmoeten

Via de cliëntenraad Thuiszorg & Ontmoeten kunnen cliënten van de thuiszorg en de ontmoetingscentra van Florence meepraten en -denken over het beleid en de dagelijkse gang van zaken. Denkt u daarbij aan onderwerpen als veiligheid, gezondheid en hygiëne.

Leden cliëntenraad Thuiszorg & Ontmoeten

De leden van de cliëntenraad Thuiszorg & Ontmoeten zijn:

  • Mevrouw G. Hartog
  • Mevrouw M. van den Berg
  • De heer F. Nieuwenhuizen

Uw bijdrage

De cliëntenraad Thuiszorg & Ontmoeten kan nog versterking gebruiken. Wilt u ook een bijdrage leveren aan de zorg voor en het welzijn van cliënten die zorg van Florence ontvangen? Neem dan contact op met de cliëntenraad. Zowel cliënten zelf als hun mantelzorgers zijn welkom als cliëntenraadslid.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de zorg die u van Florence ontvangt? Neemt u dan contact op met de cliëntenraad via thuiszorg@clientenraadflorence.nl

Wilt u liever telefonisch contact met een van de leden? Bel dan met het Florence Contact Centrum via 070 - 41 31 000. De medewerkers brengen u met een van de leden in contact.