Coöperatie voor acute zorg

Florence en HWW zorg - onder de naam Spoedzorg Haaglanden - gaan samen de ongeplande acute wijkzorg verzorgen.

Coöperatie voor acute zorg

Alarmteams HWW zorg en Florence

Zorgaanbieders Florence en HWW zorg gaan samen de ongeplande acute wijkzorg in de avond, nacht en het weekend in Haaglanden verzorgen. Het gaat bijvoorbeeld om een oudere die ’s nachts valt of een cliënt die buiten kantoortijd een probleem krijgt met een katheter. Zij kunnen van deze alarmdienst gebruik maken. Florence en HWW hebben daarvoor een nieuwe coöperatie opgericht, waarin de huidige alarmteams van HWW en Florence worden samengevoegd. Per 1 januari start het nieuwe team.

Spoedzorg Haaglanden

HWW en Florence trekken onder de naam Spoedzorg Haaglanden samen op om de bewoners in de regio snel en vakkundig te helpen. Slim organiseren is noodzakelijk, omdat we in heel Nederland al jaren een toename zien van het aantal ongeplande acute zorgvragen. Hierdoor neemt de druk op huisartsenposten, spoedeisende hulp en ambulancezorg toe. Deze druk wordt verder vergroot door de vergrijzing, de toename van het aantal chronisch zieken en het langer zelfstandig thuis wonen. Door acute zorg gezamenlijk te regelen kan het efficiënter en wordt de kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënten beter.