florence labels

Cliëntenraad CoornhertCentrum

Cliëntenraad CoornhertCentrum

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner en cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen. Zowel op wijkniveau als op het Florencebrede niveau. Hiervoor heeft Florence zowel wijkcliëntenraden als een centrale cliëntenraad ingesteld. De wijze waarop dit dient te gebeuren is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ).


Wijkcliëntenraad Coornhertcentrum

Florence heeft in iedere wijk een cliëntenraad ingesteld. Ook u en uw familie kunnen hieraan deelnemen. Of u nu in een locatie van Florence woont of thuis zorg van  Florence  ontvangt. Via deze cliëntenraden kunnen u én uw familie direct invloed op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence uitoefenen. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne, maar ook de begroting en de jaarrekening. Over deze onderwerpen zal de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. De gesprekspartner van de wijkcliëntenraad is de wijkmanager. Als u thuis zorg ontvangt, kunt u uw vragen doorgeven aan uw thuiszorgmedewerker.
 
Samenstelling cliëntenraad
            
Voorzitter

Mevrouw O. de Steur

 

Leden 

  • Mevrouw H. van Agtmael-Ditscher
  • Mevrouw T.H.M. van der Broek
  • Mevrouw C.W.L Bronwasser
  • De heer C.M. van Leeuwen
  • Mevrouw I. Schutte-Kok
  • Mevrouw E.A. Vos

 

Manager Thuis in Escamp

Mevrouw A. van Prehn

annette.van.prehn@florence.nl

 

Secretariaat

Mevrouw B. van Schrevendijk

bianca.van.schrevendijk@florence.nl

 

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.
In CoornhertCentrum van Florence kunt u wonen met of zonder zorgindicatie. Met een zorgindicatie biedt CoornhertCentrum zorg aan...
Binnen CoornhertCentrum is er altijd wat te doen. Het woonzorgcentrum in het Haagse Escamp beschikt over diverse faciliteiten en...
Florence biedt binnen Escamp diverse vormen van thuiszorg aan. Denkt u aan huishoudelijke hulp, gespecialiseerde verpleging...
Locatie
Woonzorgcentrum CoornhertCentrum
070 – 754 08 88
Erasmusplein 87
2532 RG Den Haag
info@florence.nl