Corona binnen en buiten Florence

Update coronavirus 3 april 2020

Corona binnen en buiten Florence

Florence doet haar uiterste best om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Ondanks de voorzorgsmaatregelen zijn er helaas op dit moment binnen Florence coronabesmettingen in een aantal woonzorglocaties geconstateerd. Ook buiten onze zorglocaties worden we met COVID19-virus geconfronteerd.

Corona in woonzorglocaties

De afdelingen op de woonzorglocaties waar besmettingen met corona zijn geconstateerd zijn direct, geheel volgens protocol, in quarantaine gegaan om zo een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De cliënten die niet zijn besmet, worden binnen de afdeling geïsoleerd verzorgd.  Daarbij wordt in de gaten gehouden of ze geen symptomen krijgen. Cliënten die het coronavirus wel hebben, worden geïsoleerd verpleegd. Florence stelt de contactpersonen van de cliënten van de betreffende locaties direct op de hoogte van de genomen maatregelen.

Corona in thuiszorg

Ook binnen onze thuiszorg hebben we te maken met cliënten die met het coronavirus besmet zijn. Wanneer bij thuiszorgcliënten met een test definitief wordt vastgesteld dat ze het virus hebben, worden ze alleen nog verpleegd door een team van vaste zorgmedewerkers dat beschermende middelen draagt.

Corona-afdeling Westhoff

Binnen de speciale corona-afdeling in revalidatiecentrum Westhoff in Rijswijk verblijven mensen die herstellende zijn van het coronavirus. Deze cliënten komen vanuit een ziekenhuis. Zij worden door ons opgevangen, omdat ze vanwege hun ziekte nog niet naar huis kunnen.