Corona op aantal locaties

Ondanks alle maatregelen heeft Florence helaas te maken met coronabesmettingen.

Corona op aantal locaties

Bezoek kan plaatsvinden

Het gaat hierbij op dit moment om Mariënpark en Oostduin. Ondanks de besmettingen is het uitgangspunt dat alleen in een uiterst geval de bezoekmogelijkheden aan een locatie tijdelijk worden stopgezet. Bezoek aan locaties met besmetting kan dus plaatsvinden, maar alleen na reservering en bezoekers moeten persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondneusmasker dragen.

Zwaar en verdrietig

Als er sprake is van een (mogelijke) coronabesmetting, dan werkt Florence volgens een zorgvuldig uitgewerkte procedure om elke cliënt zo goed mogelijk te verzorgen. Helaas kunnen alle maatregelen die nodig zijn niet voorkomen dat cliënten overlijden als gevolg van een besmetting met het coronavirus. Florence betreurt dit ten zeerste. Het is ontzettend zwaar en verdrietig om een naaste te verliezen. Ook onze zorgmedewerkers vinden het ongelooflijk moeilijk om cliënten kwijt te raken met wie zij een warme band hebben opgebouwd.

Kijken welke factoren een rol spelen

De gevolgen van een corona-uitbraak in een woonzorgcentrum of verpleeghuis zijn groot. Florence wil voortdurend blijven leren van deze situaties en bekijkt zorgvuldig welke factoren een rol spelen bij de verspreiding van een besmetting. Dit is vrijwel nooit aan één factor toe te wijzen. De hoge besmettingsgraad in de regio, het preventief testen van bewoners zonder klachten, het feit dat sommige van onze cliënten door hun ziektebeeld zeer lastig te isoleren zijn en de inrichting en grootte van gebouwen spelen hierbij een rol. Verder kijkt Florence naar factoren als schoonmaak, ventilatie en het toepassen van protocollen.
Daarnaast is de personeelsbezetting een punt van aandacht. Door corona is er een hoog ziekteverzuim onder onze medewerkers, hoger nog dan in de eerste golf. De zorg aan de kwetsbare bewoners van onze locaties moet echter altijd doorgaan.

Voortdurend verbeteren

Door  meer inzicht te krijgen in het verloop van coronabesmettingen op onze locaties doen we kennis op. Deze kennis helpt ons onze aanpak en de maatregelen die we treffen te verbeteren.