florence labels

Cliëntenraad Voorburg

Cliëntenraad Voorburg

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner/cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen. Zowel op wijk- als op het Florence-breed niveau. Hiervoor heeft Florence zowel wijkcliëntenraden als een Centrale Cliëntenraad ingesteld. De wijze waarop dit dient te gebeuren, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ).


Wijkcliëntenraad Voorburg
Florence heeft in iedere wijk een cliëntenraad ingesteld. Ook u en uw familie kunnen hieraan deelnemen. Of u nu in een locatie van Florence woont of thuis zorg van  Florence  ontvangt. Via deze cliëntenraden kunnen u én uw familie direct invloed op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence uitoefenen. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne, maar ook de begroting en de jaarrekening. Over deze onderwerpen zal de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. De gesprekspartner van de wijkcliëntenraad is de wijkmanager. Als u thuis zorg ontvangt, kunt u uw vragen doorgeven aan uw thuiszorgmedewerker.

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.
In woonzorgcentrum De Mantel in Voorburg kunt u terecht als het moeilijker wordt om zelfstandig te wonen en u een zorgindicatie...
Binnen woonzorgcentrum De Mantel is er altijd wat te doen. Het woonzorgcentrum in Voorburg beschikt over diverse faciliteiten en...
Binnen Leidschendam-Voorburg heeft Florence op meerdere locaties dagactiviteiten- en ontmoetingscentra. Hier kunnen wijkbewoners...
Woonzorgcentrum De Mantel kan diverse gezondheid- en welzijnprojecten mogelijk maken dankzij de hulp van sponsoren. De huidige...
Een groot aantal woonzorglocaties van Florence heeft een eigen Stichting Vrienden van. Deze stichting organiseert en financieert...
Thuis voelt u zich het prettigst. Florence begrijpt dat als geen ander. Daarom bieden wij verschillende vormen van thuiszorg.
Locatie
Woonzorgcentrum De Mantel
070 - 754 37 77
Klaverweide 54
2272 BV Voorburg
info@florence.nl