florence labels

Sloop verzorgingshuis Dekkersduin

14-11-2013
Sloop verzorgingshuis Dekkersduin

Op maandag 7 januari is, in opdracht van zorgaanbieder Florence, een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van verzorgingshuis Dekkersduin in de Campanulastraat.


Het terrein zal de komende 1,5 jaar door hekken worden afgesloten in verband met de sloop- en bouwwerkzaamheden. De sloopwerkzaamheden zullen, indien onvoorziene omstandigheden zich niet voordoen, eind maart eindigen waarna met de bouw zal worden aangevangen.


Het verzorgingshuis zal plaatsmaken voor een modern woonzorgcentrum waar diverse vormen van wonen en zorg worden gerealiseerd en waar tevens voorzieningen aanwezig zullen zijn voor de bewoners van de wijken rondom de locatie.


In het nieuwe Dekkersduin, wat naar verwachting medio 2014 wordt opgeleverd, komt een kleinschalige woonvorm voor cliënten met dementie en voor cliënten met chronische somatische (lichamelijke) aandoeningen. Er komen tevens zelfstandige huurappartementen en voorzieningen voor wijkbewoners zoals een huisarts, fysiotherapie, een wijkinformatiepunt en een restaurant. Vanuit de locatie zal tevens thuiszorg worden geboden aan wijkbewoners

 

Voor meer informatie over de sloop en nieuwbouw van Dekkersduin kunt u bellen naar Florence woonzorgcentrum Uitzicht, telefoonnummer 070 – 754 54 09.

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.
5-6-2014
In maart 2014 is de inschrijfprocedure voor de huurappartementen van start gegaan. De appartementen zijn bedoeld voor mensen die...
14-11-2013
Pannenbier bij Florence woonzorgcentrum Dekkersduin Op donderdag 31 oktober is het bereiken van het hoogste punt van de...
14-11-2013
Op vrijdag 19 april om 14.30 uur wordt de eerste paal van Florence woonzorg- en dienstencentrum Dekkersduin in de Campanulastraat...