florence labels

Wijkcliëntenraad Wassenaar

Wijkcliëntenraad Wassenaar

Florence heeft in Wassenaar een Wijkcliëntenraad ingesteld. Hierin zitten (wijk)bewoners en hun familieleden.


Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen.  Zodoende is er binnen elke wijk waarin Florence zorg aanbiedt, een Wijkcliëntenraad opgericht. Naast de Wijkcliëntenraden is er ook een Centrale Cliëntenraad. Zowel de Wijkcliëntenraden als de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ).

 

Lid worden Wijkcliëntenraad Wassenaar

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de Wijkcliëntenraad Wassenaar als u in ons verzorgingshuis Duinstede woont of thuiszorg van Florence ontvangt in Wassenaar. Via de Wijkcliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de Wijkcliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. De gesprekspartner van de Wijkcliëntenraad Wassenaar is wijkmanager Clarine van Wessem. Zij is bereikbaar via clarine.van.wessem@florence.nl.

 

Samenstelling Wijkcliëntenraad Wassenaar

De Wijkcliëntenraad Wassenaar bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 

  • Victor Wegener, voorzitter
  • Helene Hubert van Blijenburgh-Verhey
  • Petra Branderhorst-Hardt, penningmeester en afgevaardigde bij verhindering
  • Daniëlle Lodesteijn

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de Wijkcliëntenraad kunt u direct contact opnemen via cr.wassenaar@florence.nl

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.
In Duinstede heeft u één persoon als aanspreekpunt.
Thuis voelt u zich het prettigst. Florence begrijpt dat als geen ander. Daarom bieden wij verschillende vormen van thuiszorg.
Restaurant ‘De Duinpan’ is een belangrijk ontmoetingscentrum binnen Duinstede
Woonzorgcentrum Duinstede ligt aan de rand van Wassenaar.
Een groot aantal woonzorglocaties van Florence heeft een eigen Stichting Vrienden van. Deze stichting organiseert en financieert...
Locatie
Woonzorgcentrum Duinstede
070 - 754 33 33
Deijlerweg 208
2241 AL Wassenaar
info@florence.nl