Florence beperkt bezoek

Update maatregelen coronavirus 12 maart 2020.

Extra maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Het coronavirus (officieel COVID-19) heerst in Nederland. Florence wil risico’s op verspreiding van het coronavirus in onze verpleeghuizen en woonzorgcentra zoveel mogelijk voorkomen. De cliënten van onze verpleeghuizen en woonzorgcentra zijn bijzonder kwetsbaar en ons personeel is onmisbaar.

Extra maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Daarom hebben we besloten extra maatregelen te nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Met deze maatregelen beperken we bezoek  aan onze huizen.

Onderstaande maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot en met zondag 5 april 2020:

 • Wij vragen iedereen met klem, wanneer iemand koorts, griep- of verkoudheidsverschijnselen heeft, niet op bezoek te komen.
 • Bij bezoek gelden de volgende regels:
  • Laat het bezoek plaatsvinden op de kamer en niet in de algemene ruimtes;
  • Houd zoveel mogelijk afstand van medecliënten;
  • Beperk het bezoek tot maximaal twee personen;
  • Was de handen zowel bij aankomst als bij vertrek.
 • Alle activiteiten binnen onze locaties die niet voor onze cliënten zijn, worden opgeschort. Het gaat dan om activiteiten van Florence Actief (voor vitale 60-plussers), activiteiten waar voornamelijk wijkbewoners aan mee doen, evenementen met grote groepen bezoekers en vergaderingen.
 • Met andere gebruikers en bezoekers van onze locaties, zoals huisartsen, apotheek, pedicures en leveranciers maken wij extra afspraken.

 

Florence beseft dat dit ingrijpende maatregelen zijn, maar de veiligheid van de mensen aan wie wij zorg geven en die van onze medewerkers is voor ons van het grootste belang.

Activiteiten voor cliënten binnen het woonzorgcentrum of verpleeghuis gaan wel gewoon door. Daarnaast proberen wij ook om uitstapjes van cliënten naar buiten zoveel mogelijk door te laten gaan, omdat hier altijd erg naar uit wordt gekeken. Uiteraard maken wij steeds de afweging of een uitje verantwoord is.

We volgen de ontwikkelingen nauwgezet

Florence staat in nauw contact met de GGD en het RIVM. Zij zijn goed geïnformeerd en voorbereid op allerlei scenario’s. GGD Haaglanden houdt rechtstreeks contact met onze artsen. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en maken steeds afwegingen of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Als zorgorganisatie zijn wij altijd voorbereid op een uitbraak van een infectieziekte en kunnen wij ook snel handelen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het coronavirus? Dan kunt u de website van het RIVM bezoeken: www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.