Florence stopt met thuiszorg in Delft

Florence gaat de thuiszorg in Delft afbouwen. De 44 thuiszorgcliënten zijn op de hoogte gebracht.

Florence stopt met thuiszorg in Delft

Ondersteuning bij overstappen 

Zij worden ondersteund bij het overstappen naar een nieuwe thuiszorgaanbieder. Tot zij een nieuwe zorgleverancier hebben, kunnen zij blijven rekenen op de juiste en kwalitatief goede zorg van Florence. De thuiszorgmedewerkers blijven binnen Florence werkzaam.

Ondanks inspanningen niet rendabel

Florence biedt sinds een aantal jaar thuiszorg in Delft. Florence is tot dit besluit gekomen, omdat blijkt dat er in Delft geen breed en aanvullend pakket van zorg- en dienstverlening kan worden opgezet. Oorzaken daarvan zijn dat er een tekort is aan zorgpersoneel en dat Florence afhankelijk is van de inzet van uitzendkrachten en ZZP'ers. Die inhuur is kostbaar waardoor de activiteiten in Delft niet rendabel zijn. Florence heeft door de jaren heen op diverse manieren geprobeerd om daar verandering in aan te brengen, maar helaas hebben de inspanningen niet mogen baten.

Voldoen aan zorgplicht

Zodoende stopt Florence met het aanbieden van thuiszorg in Delft. De zorgverlening wordt vanaf nu afgebouwd. Florence blijft aan de zorgplicht voldoen totdat iemand geen thuiszorg meer nodig heeft of totdat de thuiszorg wordt geleverd door een andere zorgverlener. De thuiszorgcliënten is gevraagd om actief op zoek te gaan naar een andere zorgverlener. Cliënten kunnen dit zelf doen of Florence vragen om ondersteuning. Er zijn in Delft meerdere aanbieders van thuiszorg, waarvan Florence weet dat de cliënten kunnen rekenen op kwalitatief goede zorg zoals zij dat gewend waren. Het afbouwen van de thuiszorg heeft geen gevolgen voor de zorgmedewerkers. Zij blijven werkzaam binnen Florence.