Florence werkt in Rijswijk mee aan innovatief pilotproject: de Flatcoach

6-1-2016
Florence werkt in Rijswijk mee aan innovatief pilotproject: de Flatcoach

Florence gaat meewerken aan een innovatief pilotproject. Samen met Rijswijk Wonen, Vidomes, Welzijn Rijswijk en WZH is maandagmiddag tijdens een feestelijke bijeenkomst in gezondheidscentrum Het Kruispunt een overeenkomst getekend om in twee flats in de wijk Steenvoorde in Rijswijk een zogenoemde Flatcoach actief te laten zijn. De Flatcoach stimuleert de bewoners om actief te worden en te participeren en biedt daarmee een betaalbare, actieve en zorgzame leefomgeving aan kwetsbare ouderen.

 

Beschut wonen met zorg en begeleiding thuis

Met de Flatcoach zijn woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes in staat beschutte woningen te bieden in Rijswijk. Daar is door de vergrijzing en maatschappelijke ontwikkelingen in Rijswijk veel behoefte aan. Door veranderingen in de zorg woont een grote groep mensen steeds langer zelfstandig. De verwachting is dat het aantal 75-plussers over een paar jaar in Rijswijk enorm is toegenomen. Doordat deze mensen langer zelfstandig moeten blijven wonen, is er in toenemende mate zorg en begeleiding thuis nodig. De Flatcoach kan in veel gevallen helpen, ook bij het doen van bijvoorbeeld kleine reparaties in huis.

 

Flatcoach heeft signalerende functie

De maatschappelijke partners Rijswijk Wonen, Florence, Vidomes, Welzijn Rijswijk en WZH willen met de pilot hun verantwoordelijkheid nemen en vanuit hun eigen werkveld een bijdrage leveren aan het wonen en de zorg voor Rijswijkse ouderen. De corporaties bieden het wonen, de zorgorganisaties bieden zorg thuis en Welzijn Rijswijk biedt het welzijn als uitvoeringsorganisatie voor gemeentelijk welzijnsbeleid. Wonen, zorg én welzijn zijn samen dé ingrediënten van een beschutte woonvorm. Het gaat om onder andere (sociale) veiligheid, geborgenheid, dienstverlening. Dat zijn de zaken waar de flatcoach bij kan helpen, maar de flatcoach heeft natuurlijk ook een signalerende functie, wanneer het bijvoorbeeld met een bewoner niet goed gaat, wanneer een bewoner overlast veroorzaken of mogelijk lijkt te vereenzamen.

 

Flatcoach is actief in twee flats

De flatcoach wordt aangesteld in twee woningbouwcomplexen: één van Vidomes en één van Rijswijk Wonen. De flatcoach wordt aangestuurd wordt door de samenwerkende partijen. De belangrijkste taken van de Flatcoach zijn aanjager zijn van activiteiten en als ambassadeur van de complexen optreden. De Flatcoach organiseert niet alleen zelf activiteiten, maar maakt de bewoners ook enthousiast zelf aan de slag te gaan. De Flatcoach inspireert en brengt mensen met elkaar in verbinding. De pilot begint in het eerste kwartaal van 2016 en duurt ongeveer drie jaar. Daarna wordt bekeken of de Flatcoach een positieve bijdrage levert aan de zelfredzaamheid van ouderen.

 

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.