De FlorencePas maakt het u gemakkelijk!

Met uw FlorencePas ontvangt u regelmatig aanbiedingen. En dat is nog niet alles: speciaal voor u organiseert de FlorencePas leuke uitstapjes. Kortom, die FlorencePas, die komt u zeker van pas!Direct aanvragen

Algemene voorwaarden FlorencePasuitjes

Aanmelden

Als u mee wilt met een uitje met de FlorencePas, dan meldt u zich aan via florencepas@florence.nl of via 070 - 41 31 000. U geeft daarbij aan waar u wilt opstappen en of u een hulpmiddel gebruikt, als een rolstoel of rollator. Een eventuele introducé meldt u gelijktijdig aan. Uw aanmelding wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. Let op! U kunt zich alleen aanmelden tot de genoemde aanmelddatum. Een week na de aanmelddatum ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. U ontvangt een factuur na afloop van het evenement

Afmelden

U kunt zich kosteloos afmelden tot de datum van het opzegtermijn genoemd bij elk uitje. Afmelden ná de opzegtermijn brengt mogelijk kosten met zich mee. Restitutie is niet mogelijk. Afmelden doet u via florencepas@florence.nl of via 070 - 41 31 000.

 

Algemeen

Programmawijzigingen zijn voorbehouden. Alle genoemde prijzen zijn per persoon en inclusief vervoer, inzittendenverzekering, begeleiding, parkeren, btw, reserveringskosten enzovoort, tenzij anders vermeld en onder voorbehoud van onvoorziene kostenstijgingen. Deelname is op eigen risico. Er is geen verzorgende aanwezig bij de evenementen, tenzij expliciet vermeld. De Florence Steenvoorde-touringcar bezit een inzittendenverzekering en verzorgt het vervoer. Rolstoelgebruikers wonend in woonzorgcentrum Steenvoorde of serviceflat Over de Bogaard in Rijswijk worden thuis opgehaald door de op de bevestiging genoemde vrijwilliger.

 

Aanvullende voorwaarden

Per uitje kunnen aanvullende voorwaarden worden opgesteld.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de FlorencePas via florencepas@florence.nl of via 070 - 41 31 000.