Jeroen Veugelers: ‘Ik zorg graag voor een goede balans tussen emotie en zakelijkheid’

Jeroen Veugelers: ‘Ik zorg graag voor een goede balans tussen emotie en zakelijkheid’

Iedereen laat iets na: een situatie, bezittingen. U denkt daar waarschijnlijk liever niet over na. Toch is het verstandig dat wel te doen. Met een testament, een levenstestament of een nabestaandendossier ontziet u uw geliefden, naasten en betrokkenen. Niet alleen na uw overlijden, maar ook als u door ziekte of een ongeval zelf niet meer kunt aangeven wat u wilt. “Helaas komt het nog vaak voor dat nabestaanden en betrokkenen na de uitvaart of bij wilsonbekwaamheid ontdekken dat er geen of onvoldoende voorbereidingen zijn getroffen”, zegt Jeroen Veugelers van Hereditas. “Zij worden dan belast met ambtelijke, juridische en vaak ook praktische problemen. Dat is niet zonder risico, er kan onenigheid ontstaan tussen de nabestaanden, bijvoorbeeld op financieel gebied.”

 

Goed regelen

Hereditas is gespecialiseerd in de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen en in regelingen voor wilsonbekwaamheid. “Als tijdig de juiste voorbereidingen worden getroffen kan veel leed worden voorkomen. Dat geldt zeker voor alleenstaanden zonder sociale contacten. Door onze samenwerking met de FlorencePas maken we het voor pashouders heel makkelijk om alles goed én op tijd regelen. Het geeft mij veel voldoening om mensen, in een goede balans tussen emotie en zakelijkheid, hiermee te kunnen helpen. Het is natuurlijk niet makkelijk om te praten over zaken als ziekte en dood.”

 

De regie nemen

“Met een levenstestament geeft u aan wie uw financiële belangen en medische wensen behartigt als u dit zelf niet meer kunt tot aan uw overlijden”, vertelt Jeroen. “Daarmee voorkomt u bijvoorbeeld dat als u wilsonbekwaam wordt uw partner het huis niet meer kan verkopen zonder tussenkomst van een rechter. Een testament regelt juist zaken ná uw overlijden. Naar wie gaan uw bezittingen en wie geeft u het vertrouwen om uw nalatenschap af te wikkelen? Overigens kunnen wij dit ook voor u doen. Ten slotte het nabestaandendossier; daarin kunt u adressen, bezittingen, verplichtingen en wensen laten opnemen die van belang zijn. Zo regelt u alles, voor uzelf, uw geliefden én uw nabestaanden.”

 

Voor u geselecteerd