Fonds vriendenstichting Haagsteden naar Florence Wenst

25-11-2016
Fonds vriendenstichting Haagsteden naar Florence Wenst

Koepelstichting Florence Wenst heeft deze maand een mooie nieuwe ontwikkeling doorgemaakt. De Stichting Vrienden van Haagsteden heeft haar vermogen officieel overgedragen aan Florence Wenst via een fonds op naam. Hiermee waarborgt Florence Wenst als goed rentmeester het vermogen van het fonds.

 

Kwaliteit van leven verbeteren en ondersteuning bieden

De Stichting Vrienden van Haagsteden zette zich, net als stichting Florence Wenst, al ruim tien jaar in om met giften en donaties de kwaliteit van leven van bewoners van Florence te verbeteren en hen te ondersteunen. De stichting deed dit specifiek voor de Florence-locaties Houthaghe, Loosduinse Hof, Jonker Frans en Gulden Huis. Florence Wenst zet zich breder in en realiseert activiteiten en ontmoetingen voor álle bewoners binnen de negentien locaties van Florence.

 

Overdrachtsbijeenkomst getekend

Zoals een goed bestuur betaamt, horen zij verder te kijken dan het heden. Het huidige bestuur van de Stichting Vrienden van Haagsteden functioneerde goed, was klein, maar op sterkte. Het bestuur voorzag dat het in de toekomst lastiger zou worden om vervanging te realiseren. Daarbij is uitdrukkelijk overeengekomen dat dezelfde uitgangspunten van toekenning worden gehanteerd: ten eerste voor de locaties zelf, ten tweede voor activiteiten die niet binnen het zorgbudget kunnen worden gerealiseerd, met alleen een extra mogelijkheid van een aanvullende uitkering. In Florence Wenst zag de Stichting Vrienden van Haagsteden een professionele organisatie die op integere wijze het fonds verder kon beheren. Zodoende ontfermt Florence Wenst zich sinds deze maand over het fonds van de voormalige Stichting Vrienden van Haagsteden voor de locaties Houthaghe, Loosduinse Hof, Jonker Frans en Gulden Huis. De overdrachtsovereenkomst werd op 9 september getekend. Het bestuur van Florence Wenst gaat binnenkort kennismaken met de wijkmanagers van deze woonzorglocaties, ook om te inventariseren waar bij de bewoners extra behoefte aan is.

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.