florence labels

Cliëntenraad Gulden Huis

Cliëntenraad Gulden Huis

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner/cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen. Zowel op wijkniveau als op het Florencebrede niveau. Hiervoor heeft Florence zowel wijkcliëntenraden als een centrale cliëntenraad ingesteld. De wijze waarop dit dient te gebeuren is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ).


Wijkcliëntenraad
Florence heeft in iedere wijk een cliëntenraad ingesteld. Ook u en uw familie kunnen hieraan deelnemen. Of u nu in een locatie van Florence woont of thuis zorg van  Florence  ontvangt. Via deze cliëntenraden kunnen u én uw familie direct invloed op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence uitoefenen. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne, maar ook de begroting en de jaarrekening. Over deze onderwerpen zal de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. De gesprekspartner van de wijkcliëntenraad is de wijkmanager. Als u thuis zorg ontvangt, kunt u uw vragen doorgeven aan uw thuiszorgmedewerker.
 
Cliëntenraad

 

Voorzitter

Mevrouw P. Geraerts

 

Secretaris / Penningmeester

Mevrouw. D.G. de Jager-Minzinga Zijlstra

 

Leden

  • Mevrouw P. Geraerts
  • Mevrouw W. Haensel-van Schaardenburg
  • Mevrouw A.M. Hollander
  • Mevrouw L.M. Koele-Bijkerk
  • Mevrouw C. Thomassen
  • De heer D. Hoogwater

 

 

Notulist

Mevrouw E. Tondo


Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.
Gastvrijheid. Dat is belangrijk in het Gulden Huis. Mooie voorzieningen en een vriendelijke, open sfeer zorgen daarvoor. Op de...
Op iedere afdeling zijn twee grote huiskamers waar diverse activiteiten plaatsvinden.
Expertisecentrum Gulden Huis ligt naast levendige sportvelden in de Haagse wijk Escamp.
Een groot aantal woonzorglocaties van Florence heeft een eigen Stichting Vrienden van. Deze stichting organiseert en financieert...
Locatie
Expertisecentrum Gulden Huis
070 - 754 50 00
Steenhouwersgaarde 1
2542 AA Den Haag
info@florence.nl