Hoger beroep tegen specialist

Het hoger beroep in de tuchtzaak heeft op 22 januari plaatsgevonden. 

Hoger beroep in tuchtzaak tegen specialist oudergeneeskunde

Strafvervolging

De betreffende arts was tot medio 2016 als specialist ouderengeneeskunde in dienst van Florence. Inmiddels is de arts met pensioen. De specialist ouderengeneeskunde vindt dat de Inspectie niet-ontvankelijk verklaard moet worden, omdat inmiddels ook besloten is dat strafvervolging gaat plaatsvinden. Ook heeft de arts tijdens de zitting opnieuw aangeven overtuigd te zijn zorgvuldig te hebben gehandeld.

De wens

Advocaat Mieke de Die: “Mijn cliënte heeft steeds het belang van de patiënt voor ogen gehouden. De arts heeft grondig onderzocht wat patiënt heeft bedoeld met de wilsverklaring via gesprekken met de echtgenoot, de dochter van patiënt en na overleg met de huisarts die haar in de afgelopen jaren veelvuldig had gezien en gesproken over haar euthanasiewens. Op basis daarvan was de wens van patiënte duidelijk voor de arts.”

De wet

De Die vervolgt: “Ook de beide door haar geconsulteerde artsen zijn gemotiveerd tot de conclusie gekomen dat aan de zorgvuldigheidseisen van de Euthanasiewet werd voldaan en dat is naar mijn mening onvoldoende meegenomen in de uitspraak van het tuchtcollege in eerste aanleg. Daarnaast heeft het Regionaal Tuchtcollege zich niet goed gerealiseerd wat het gevolg is van vergevorderde dementie en de daardoor ontstane wilsonbekwaamheid. Vandaar dat de zaak in hoger beroep is voorgelegd aan het Centraal Tuchtcollege.”

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.