Bewoners Adegeest tijdelijk naar ’t Hofflants Huys

4-9-2013

De nieuwbouw, die het huidige Florence verzorgingshuis Adegeest aan de Bachlaan in Voorschoten zal vervangen, gaat naar verwachting medio 2013 van start. De bewoners en hun familieleden zijn hierover eind vorige week geïnformeerd. Gedurende de nieuwbouw verblijven de bewoners vanaf september in ’t Hofflants Huys aan De Zeven Provinciën in Voorschoten.

 

Sipke Golstein, wijkmanager van Florence Voorschoten: “We realiseren ons terdege dat de verhuizing voor onze bewoners een ingrijpende gebeurtenis is. Zij laten hun vertrouwde omgeving achter”. Toch biedt ’t Hofflants Huys een unieke kans. Enkele jaren geleden was er al sprake van vervangende nieuwbouw voor Adegeest. De bewoners zouden tijdelijk in Den Haag gaan wonen. Het geplande vertrek uit Voorschoten zorgde destijds voor zoveel onrust, dat de plannen zijn afgeblazen. Vanaf dat moment is actief gezocht naar vervangende huisvesting binnen Voorschoten. Toen het van ’t Hofflants Huys zich voordeed, is er alles aan gedaan om dit mogelijk te maken.

 

’t Hofflants Huys

“’t Hofflants Huys is ingericht op het verlenen van zorg aan ouderen”, aldus Golstein. “En omdat de medewerkers en vrijwilligers van Adegeest ook in ’t Hofflants Huys gaan werken, zullen bewoners vertrouwde gezichten om zich heen hebben”.

 

De begane grond en de eerste twee etages van ’t Hofflants Huys zullen door Florence gebruikt worden als tijdelijk huisvesting. De derde en vierde etage zijn bestemd voor bewoners van zorgcentrum Roomburgh uit Leiden. Sipke Golstein: “Het was voor Florence alleen haalbaar om ’t Hofflants Huys samen met Roomburgh te huren. Dat heeft te maken met de gewijzigde regelgeving voor bekostiging van zorgvastgoed. Door huurkosten en voorzieningen te delen, kunnen we allebei een goed thuis bieden aan onze bewoners”.

 

Cliëntenraad nauw betrokken

De cliëntenraad van Adegeest is nauw betrokken bij de nieuwbouwplannen. “De keuze voor het Hofflants Huys heeft voor ons de doorslag gegeven’’, zegt Monique la Rivière-Dankmeijer, voorzitter van de cliëntenraad van de bewoners. “Het is in hetzelfde dorp. Dat is prettig voor de bewoners en voor de vrijwilligers. Daarnaast biedt de tijdelijke voorziening de mogelijkheid om alle huidige diensten en activiteiten van Adegeest gewoon doorgang te laten vinden. Dus ook de thuiszorg”.

Toch kent de verhuizing naar ’t Hofflants Huys niet alleen maar voordelen. Daar is ook de cliëntenraad zich van bewust. Zo krijgen sommige bewoners een kleinere kamer dan zij nu hebben, waar anderen er juist op vooruit gaan.

 

Zo aangenaam mogelijk

Voordat de bewoners er hun intrek nemen, wordt het interieur van ‘t Hofflants Huys opgefrist. Sipke Golstein: “We verblijven er een paar jaar en we willen onze bewoners goede zorg bieden in een zo prettig mogelijke omgeving”. De cliëntenraad stelt hoge eisen aan de herinrichting en opfrisbeurt van ’t Hofflants Huys en volgt de voortgang nauwgezet. Florence gaat er samen met de cliëntenraad, medewerkers, vrijwilligers en familieleden alles aan doen om het verblijf in ’t Hofflants Huys voor de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.

 

Tijdens de komende weken vinden met alle bewoners en hun familieleden individuele gesprekken plaats. Als een bewoner ’t Hofflants Huys in zijn of haar situatie geen gewenste oplossing vindt, dan zal Florence op individuele basis actief ondersteunen bij het zoeken naar  alternatieven.  

 

Nieuwbouw

Om de nieuwbouwprocedure zo optimaal mogelijk te laten verlopen, heeft Florence in een eerder stadium gesproken met wethouder Adema. Naar verwachting zal de bouwaanvraag in het derde kwartaal van dit jaar ingediend worden. Begin 2013 kan dan worden begonnen met de sloop van het huidige pand, waarna de nieuwbouw volgt.

 

Nieuwbouw van Adegeest is noodzakelijk omdat het huidige woonzorgcentrum niet meer aan de standaarden van deze tijd voldoet. Mensen hebben terecht steeds hogere verwachtingen die in het bijna vijftig jaar oude gebouw niet waargemaakt kunnen worden. Een ingrijpende verandering is voor Adegeest dus onvermijdelijk. Renovatie en nieuwbouw op een andere plek binnen de gemeente Voorschoten bleken niet haalbaar. Daarom is er voor vervangende nieuwbouw gekozen.

 

Het nieuwe Adegeest, dat begin 2015 zijn deuren hoopt te openen, voldoet aan alle woon- en zorgeisen van deze tijd. Het nieuwe gebouw zal uit twee vleugels bestaan. In de ene vleugel wordt kleinschalig wonen aangeboden voor 52 bewoners met dementie, in de andere vleugel gaan de bewoners met een somatische zorgbehoefte wonen in 48 twee- en driekamerappartementen en de mogelijkheid voor kortdurend verblijf. In het centrale deel zal plaats zijn voor de receptie, ontmoetingsruimte, restaurant, kapsalon, Zorgwinkel, dagverzorging en uitvalsbasis voor de thuiszorg van Florence. Bij de ontwikkeling van de plannen wordt ook de wens voor een zorghotel in Voorschoten als mogelijkheid meegenomen.

 

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.