Burgemeester Staatsen: ‘Samen maken we het verschil’

4-9-2013
Burgemeester Staatsen: ‘Samen maken we het verschil’

Voorschoten – Donderdagavond 3 januari werd de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Voorschoten gehouden. Dit jaar in het nieuwe gebouw van basisschool Het Kompas. In zijn toespraak riep burgemeester Staatsen op tot samenwerking. Samenwerking bij bestuurders, maar ook bij inwoners.

In vroeger jaren werd de receptie in het gemeentehuis gehouden. De laatste jaren is dat telkens op een plaats in Voorschoten. Basisscholen Het Kompas en De Vink hebben onlangs een nieuw gebouw in gebruik genomen. “Een uitermate geschikte plek voor de receptie”, aldus Staatsen.

Samen
“Samen maken we het verschil”, aldus Staatsen. “En omdat we samen het verschil maken is er veel bereikt in het afgelopen jaar. Te denken valt aan het redden van een man die de sloot in is gereden, de bestuurlijke samenwerking met Wassenaar, bestemmingsplan Dobbewijk en de metamorfose van de Vlietwijk. Maar ook het ombuigen van een begroting en de Rijnlandroute. De massale strijd die heeft geleid tot de boortunnel. En ook in 2013 kunnen we samen het verschil maken. Daar moet hard voor gewerkt worden, want met name op gebied van welzijn en werk krijgt de gemeente er nieuwe taken bij. Tegelijkertijd krijgen we te maken met bezuinigingen en krijgen minder geld van het rijk. Het dwingt de gemeente wel om na te denken over de kerntaken, de afbakening tussen publiek en privaat. Het gaat onder meer om het zwembad, de bibliotheek en de kinderboerderij, maar zeker ook om veiligheid. Het zal veel van ons allen, vrijwilligers, gemeente en professionals vragen om kwaliteit vast te houden en zelfs te verbeteren. Dat samen oppakken: dat is de kracht van Voorschoten!

Cultuurhuis
Verder pleitte hij voor een Culthuurhuis in de gemeente: “Onze wereld is ingewikkeld en wordt ingewikkelder. Waar hoor je bij en wat is je referentiekader? Voor velen van ons is Voorschoten een plek van veiligheid en geborgenheid. Met alle ontwikkelingen om ons heen is het versterken van de identiteit van Voorschoten van groot belang. Ik heb al eerder gezegd, dat –ik formuleer bewust even wat vaag!- een soort Cultuurhuis in het hart van ons dorp daaraan een belangrijke bijdrage kan leveren. En het draagt ook bij aan de beleving, de aantrekkelijkheid en de versterking van het dorpscentrum. Dat is heel belangrijk ook met het oog op de invloeden die de digitalisering op de detailhandel heeft. Daarom is de ontwikkeling van het Rabobank/Deltaplein-complex zo noodzakelijk. Dit jaar gaat daarvoor hopelijk de schop de grond in.”


Cheque

De gemeente Voorschoten stuurt sinds enkele jaren geen kerstkaarten meer. Hiermee wordt elk jaar €2000,- bespaard. Dat geld gaat naar een goed doel. Dit jaar dat het Alzheimer Café Voorschoten. Een organisatie van mensen, voor mensen die het geestelijk moeilijk hebben én de mensen in hun directe omgeving. Voorzitter Hans Cornelissen mocht de cheque in ontvangst nemen. Het Alzheimer Café trekt elke bijeenkomst zo'n 65 bezoekers. En dat is twee maal zo veel als het landelijke gemiddelde. "De groep dementerenden wordt helaas steeds groter", vertelde Cornelissen. "Nu een kleine 500 maar op basis van onderzoek van Alzheimer Nederland zal dit in 2030 50% meer zijn." Het geldbedrag is zeer welkom want helpt het bestuur om door te gaan. Cornelissen bedankte alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het Alzheimer Café.

De nieuwjaarsreceptie werd door heel veel Voorschotenaren bezocht maar ook bestuurders uit de omringende gemeenten waren aanwezig.

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.