Florence en Humanitas Woonzorgplus verkennen intensieve samenwerking

18-11-2013
Florence en Humanitas Woonzorgplus verkennen intensieve samenwerking

De Raden van Toezicht van de zorgaanbieders Florence en Humanitas Woonzorgplus Den Haag hebben op 29 oktober jl. kennis met elkaar gemaakt in het kader van een verkenning naar mogelijke intensieve samenwerking van beide organisaties.

 

Florence en Humanitas Woonzorgplus zijn van mening dat de uitdagingen die op de zorgsector afkomen beter in gezamenlijkheid benaderd kunnen worden. Onder meer ten aanzien van verschuivingen in de zorg, toekomst van het vastgoed, mogelijkheden ten aanzien van de arbeidsmarkt en verdere innovatie lijkt krachtenbundeling gewenst, maar ook kansrijk. In de praktijk wordt er al samengewerkt bij de inzet van de verpleeghuisartsen en in stadsdeeloverleggen.

 

Afgesproken is dat in de komende periode de verkenning door de bestuurders verder wordt uitgewerkt en dat daarover medio december aan de Raden van Toezicht wordt gerapporteerd. Vanaf dat moment zal verdere berichtgeving volgen.

 

Over Florence:

Gezondheid en Zorg. Dat is waar 4.500 medewerkers en ruim 1.000 vrijwilligers van Florence zich iedere dag voor inzetten. Zo’n 35.000 inwoners van Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar maken gebruik van de ondersteuning van Florence. Onze dienstverlening omvat onder meer thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, advisering en gemaksdiensten.

 

Over Humanitas Woonzorgplus:
Humanitas Woonzorgplus Den Haag beschikt over ruim vierhonderd verzorgingshuisplaatsen en bedient in de Haagse stadsdelen Escamp, Loosduinen en Segbroek vanuit de drie locaties zo’n 2.000 ouderen en andere zorgvragers met thuiszorg en diensten, zoals maaltijden en zorgabonnement Zeker Thuis.

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.