Florence vermindert aantal medewerkers in management en ondersteunende functies

3-12-2013
Florence vermindert aantal medewerkers in management en ondersteunende functies

In 2014 schrapt zorgaanbieder Florence ongeveer éénvijfde van het totaal aantal administratieve, secretariële, beleidsmatige, facilitaire en leidinggevende functies binnen de organisatie. Het gaat hierbij zowel om functies in de centrale ondersteuning als in de woonzorgcentra en thuiszorg van Florence. Uiteindelijk zal naar schatting 5 procent van de ruim 2.300 volledige arbeidsplaatsen bij Florence verdwijnen.

 

Minder geld voorhanden door kabinetsmaatregelen
De overheid heeft minder geld beschikbaar voor zorg en vraagt mensen langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Na jaren van groei heeft de zorgsector daarom de komende jaren te maken met krimp. Ook Florence heeft minder geld voorhanden. Zij wil echter niet inboeten op kwaliteit van de zorg aan haar cliënten.

 

Daarom moeten besparingen ergens anders vandaan komen. Florence kiest voor efficiënter en effectiever werken binnen de eigen organisatie door het aantal ondersteunende en leidinggevende medewerkers, de zogenaamde overhead, te verminderen. Hoewel Florence met haar overheadpercentage al onder het landelijk gemiddelde zit, denkt de zorgorganisatie door de vermindering in overhead nog beter voorbereid te zijn op de toekomst. De krimp gaat op deze manier zo min mogelijk ten koste van de aandacht en kwaliteit voor cliënten.

 

Ingrijpende maatregel

Bestuursvoorzitter Jim van Geest: “We begrijpen dat het terugbrengen van het aantal personeelsleden een ingrijpende maatregel is. Zeker voor de mensen die dit persoonlijk treft. Wij zullen er dan ook alles aan doen om dit traject zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Met de verandering willen we richting geven aan de toekomst van Florence. Zodat onze cliënten kunnen blijven rekenen op goede zorg en 95 procent van de arbeidsplaatsen behouden blijft.”

 

Sociaal plan
Op dit moment is Florence constructief in gesprek over de maatregel met de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de vakbonden. De planning is dat begin 2014 een definitief besluit volgt. Dan wordt vastgesteld welke medewerkers boventallig zijn en treedt een sociaal plan in werking. In het voorjaar van 2014 zullen gesprekken met de desbetreffende medewerkers gevoerd worden.

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.