Florence werkt mee aan baanbrekend dementieonderzoek

29-10-2014

Probleemgedrag bij jonge mensen met dementie in kaart brengen en komen tot een effectieve behandeling. Dat houdt de onderzoeksstudie Behavior in Young-onset Dementia - Beyond 2 – in. Florence levert vanaf december een belangrijke bijdrage aan het onderzoek. Beyond 2 is onderdeel van een grootschalig en baanbrekend onderzoeksprogramma om dementie beter te kunnen begrijpen, behandelen en voorkomen.

 

Florence gaat in samenwerking met het Radboudumc, het Alzheimer Centrum Limburg, het VUmc, het Erasmus MC, het UMC Groningen en de Stichting Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd probleemgedrag bij jonge mensen met dementie in verpleeghuizen onderzoeken. Bij deze doelgroep treden de eerste verschijnselen van dementie op voor het 65ste levensjaar. Probleemgedrag is een van de belangrijkste uitdagingen in de zorg bij jonge mensen met dementie. Het brengt negatieve consequenties met zich mee, zowel voor de persoon met dementie zelf, maar ook voor de directe omgeving. Beyond 2 onderzoekt hoe het probleemgedrag beter kan worden gesignaleerd, geanalyseerd, behandeld en geëvalueerd.

 

Vijf fases tot 2017
Het onderzoek wordt tot 2017 in vijf fasen uitgevoerd. Fase één bestaat uit het bestaande zorgprogramma ‘Grip op moeilijk hanteerbaar gedrag’, dat is ontwikkeld door het VUmc, toespitsen op jonge mensen met dementie. In fase twee wordt een strategie ontwikkeld voor het toepassen van het zorgprogramma. Tijdens fase drie wordt het zorgprogramma twee jaar lang gebruikt binnen tien instellingen die zorg leveren aan jonge mensen met dementie. In fase vier brengen de onderzoekers de haalbaarheid, de acceptatie, de consequenties en de kosten in kaart. In fase vijf wordt een blauwdruk ontwikkeld voor het invoeren van het zorgprogramma thuis, waardoor de problematiek ook beter in de thuissituatie kan worden behandeld.

 

Onderzoek past binnen ambities
Beyond 2 past binnen de ambities van Florence, die zorg en behandeling wil bieden volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Florence levert dan ook graag een actieve bijdrage aan het onderzoek. Florence heeft bovendien de nodige expertise op het gebied van jonge mensen met dementie. Door de jonge leeftijd zijn de (zorg)behoeften van deze doelgroep wezenlijk anders. Florence wil dat jonge mensen met dementie kunnen functioneren naar hun eigen tevredenheid, in een omgeving waarin zij zich prettig voelen. Florence werkt sinds 2006 intensief samen met het Radboudumc en het Alzheimercentrum Limburg op het gebied van onderzoek naar deze bijzondere doelgroep, waardoor de vertaling van de wetenschap naar de praktijk altijd binnen handbereik is.

 

Baanbrekend actieprogramma
Beyond 2 is een van de projecten van het innovatieprogramma Memorabel van ZonMw dat onlangs subsidie kreeg. Alzheimer Nederland is medefinancier van het onderzoek Beyond 2. De onderzoekstudie maakt onderdeel uit van het overkoepelende Deltaplan Dementie, een uniek publiekprivaat samenwerkingsverband waarin overheid, bedrijfsleven, wetenschap, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samenwerken in een meerjarig actieprogramma. Kijk voor meer informatie op www.zonmw.nl en www.deltaplandementie.nl.

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.