florence labels

Meer informatie

Florence staat voor gezondheid en zorg. U heeft bij ons alle keuzevrijheid. Thuiszorg, wonen bij Florence of meedoen aan leuke activiteiten om actief te blijven, het kan allemaal. Hier vindt u meer informatie over onze zorg- en dienstverlening in Delft, Den Haag, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar.

Meer informatie
Mensen die een zorgindicatie vanuit de Wet op de langdurige zorg (Wlz) hebben, kunnen kosteloos hulp krijgen van een cliëntondersteuner vanuit Florence.
Wanneer u bij Florence komt wonen, krijgt u te maken met voorwaarden en met kosten voor wonen en zorg. Wij vertellen u graag meer.
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft, kunt u Florence eenvoudig bereiken. Ook als u meer informatie wilt over uw gezondheid, veiligheid of welzijn.
Zoekt u een woonzorglocatie, expertisecentrum of een Gezondheid en Zorgwinkel van Florence? Hier vindt u al locatiegegevens.
Florence biedt een groot aantal producten en diensten op het gebied van zorg, gezondheid, veiligheid en welzijn. U vindt ze gemakkelijk in ons A-tot-en-met-Z-overzicht.
Bewoners die op grond van de Wet langdurige zorg in de expertise- en woonzorgcentra van Florence verblijven, krijgen automatisch een inboedel- en...