florence labels

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht ziet toe op bestuur Florence

Florence heeft als stichting een Raad van Toezicht. Die ziet toe op de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid en adviseert.   


Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert regelmatig en overlegt onder meer met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. De huidige samenstelling ziet er als volgt uit:
 

Voorzitter

De heer R.L. de Bakker

 

Leden

De heer J.C.A. Gortemaker

Mevrouw J.M.A. Meurs

Mevrouw I.C. ter Haar

De heer ir. L. Touwen

 

Secretaris

Mevrouw M. Heringa
locatie Laan van Vredenoord 1, 2289 DA Rijswijk
070 - 754 44 97
miriam.heringa@florence.nl

 

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.
Florence biedt zorg en advies, thuis en binnen de expertise- en woonzorglocaties. Dat doen wij vanuit een missie en een visie.
Florence kent twee bestuurders: Jim van Geest (voorzitter) en Ben van Gent. Zij hebben de dagelijkse leiding over de organisatie.
De stichting Zorggroep Florence is de moedermaatschappij van het concern Florence.
De Wijkcliëntenraden en de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en onze thuiszorgcliënten.
De Ondernemingsraad behartigt de belangen van de 4.000 medewerkers van Florence. De OR van Florence bestaat uit zeventien leden.
Zorginstellingen moeten elk jaar met een jaarverslag verantwoording afleggen over de prestaties op het gebied van hun zorg- en...
Een hoge kwaliteit van zorg. Dat is belangrijk. We willen immers het beste voor u en de mensen om u heen. Florence beschikt over...