florence labels

Stichting Zorggroep Florence

Stichting Zorggroep Florence

De stichting Zorggroep Florence is de moedermaatschappij van het concern Florence.


Het concern Florence wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit twee personen die het statutair bestuur zijn van de stichting Zorggroep Florence. De Stichting Zorggroep Florence is bestuurder van:

 

  • De Stichting Florence
  • De Stichting Florence Gezondheidsservice
  • De Stichting Florence Wonen en Welzijn
  • De Stichting Jong Florence
  • Florein Holding B.V.
  • Florein Zorg B.V.
  • Florein Bemiddeling B.V.
  • Florissant (Floor Housekeeping B.V.)
  • Chef Martin Menu Services Haaglanden B.V.

 

De uitgebreide juridische structuur treft u aan in het jaardocument Stichting Florence www.jaarverslagenzorg.nl

 

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.
Florence biedt zorg en advies, thuis en binnen de expertise- en woonzorglocaties. Dat doen wij vanuit een missie en een visie.
Florence kent twee bestuurders: Jim van Geest (voorzitter) en Ben van Gent. Zij hebben de dagelijkse leiding over de organisatie.
Florence heeft als stichting een Raad van Toezicht. Die ziet toe op de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid en adviseert.   
De Wijkcliëntenraden en de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en onze thuiszorgcliënten.
De Ondernemingsraad behartigt de belangen van de 4.000 medewerkers van Florence. De OR van Florence bestaat uit zeventien leden.
Zorginstellingen moeten elk jaar met een jaarverslag verantwoording afleggen over de prestaties op het gebied van hun zorg- en...
Een hoge kwaliteit van zorg. Dat is belangrijk. We willen immers het beste voor u en de mensen om u heen. Florence beschikt over...