Scabiës in Expertisecentrum Mariahoeve

11-7-2014

In Expertisecentrum Mariahoeve in Den Haag is bij één cliënt scabiës  (in de volksmond ook wel schurft genoemd) geconstateerd. Omdat het hier om de hoog besmettelijke scabiës crustosa gaat, is de afdeling waar de cliënt verblijft niet toegankelijk voor bezoek. Dit blijft gehandhaafd tot drie dagen na behandeling van alle cliënten. Scabiës is een vervelende, maar geen ernstige ziekte. De aandoening is goed te behandelen. 

Bij 3 medewerkers is een minder besmettelijke vorm van scabiës geconstateerd en bij nog twee cliënten wijzen huidklachten ook op scabiës. Het ontstaan van scabiës heeft niets te maken met persoonlijke- of omgevingshygiëne.

 

Medische behandeling

In overleg met GGD Haaglanden is besloten om medewerkers, familieleden en vrijwilligers op te roepen die mogelijk risico hebben gelopen om uit voorzorg te beginnen met een behandeling met medicijnen. Deze maatregel is nodig om de huidziekte te bestrijden bij iedereen die besmet is, maar ook bij iedereen die kans heeft gelopen op besmetting. Deze oproep heeft inmiddels plaatsgevonden.

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.