Wekelijks aandacht voor mantelzorgers in Voorburg

29-7-2015
Wekelijks aandacht voor mantelzorgers in Voorburg

Mantelzorg is belangrijk. Een op de vier Nederlanders zorgt al meer dan drie maanden acht uur per week voor een ander. De professionele zorg kan niet zonder de hulp van deze familieleden, vrienden en buren van de bewoner of cliënt. Florence weet dat mantelzorgers zwaar worden belast. In Voorburg worden mantelzorgers daarom ondersteund vanuit woonzorgcentrum De Mantel met onder meer een wekelijks spreekuur en gespreksgroepen.

 

Ondersteuning en mogelijkheden voor mantelzorgers

Binnen woonzorgcentrum De Mantel is er veel aandacht voor mensen met dementie. In de praktijk blijkt dat mensen bij wie dementie is vastgesteld, er vaak een grote behoefte is aan steun en begeleiding. Dit wordt meestal door een mantelzorger gegeven. Zij spelen daarom een belangrijke rol in de verzorging. De ondersteuning vanuit De Mantel aan deze mantelzorgers is gericht op het leren omgaan met de gevolgen van dementie én op de mogelijkheden die er zijn om als mantelzorger tijdelijk te worden ontlast. Die zijn er namelijk wel, maar de mogelijkheden van deze zogeheten respijtzorg zijn niet bij iedereen bekend. Als mantelzorgers óók goed voor zichzelf en voor hun gezin kunnen zorgen, houden zij de zorg die ze geven aan hun naaste langer vol. Medewerkers van De Mantel laten aan mantelzorgers graag zien hoe er een meer stabielere leefsituatie kan worden gecreëerd.

 

Spreekuren voor mantelzorgers

Binnen woonzorgcentrum De Mantel aan de Klaverweide 54 in Voorburg worden met die reden meerdere ondersteuningsmogelijkheden aangeboden. Zo is er een wekelijks spreekuur, waarbij mantelzorgers hulp krijgen bij het regelen van zorg thuis en wanneer nodig van een (tijdelijke) opname in de veilige woonomgeving van een woonzorgcentrum. Het spreekuur wordt tot 1 september wekelijks gehouden op woensdag van 15.30 tot 16.30 uur in de Mantel. Na 1 september vindt het spreekuur in de even weken plaats in het ontmoetingscentrum van De Mantel en in de oneven weken in Ontmoetingcentrum Essesteijn.

 

Gespreksgroepen en themabijeenkomsten

Daarnaast vinden er binnen de ontmoetingscentra van Florence elk kwartaal zowel gespreksgroepen als themabijeenkomsten plaats. Hierin kunnen mantelzorgers ervaringen uitwisselen en bespreken hoe om te gaan met bepaalde situaties. Voor meer informatie kunnen mantelzorgers contact opnemen met de receptie van het woonzorgcentrum de Mantel via 070- 7543 777 en vragen naar zorgcoördinator Desiree Kemmers. E-mailen kan ook via desiree.kemmers@florence.nl

 


 

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.