Woonzorgcentrum Loevestein sluit eind 2014

3-12-2013
Woonzorgcentrum Loevestein sluit eind 2014

Zorgaanbieder Florence heeft het voornemen om eind 2014 één van haar zeventien woonzorgcentra te sluiten. Dit betreft woonzorgcentrum Loevestein aan de Loevesteinlaan in Den Haag. De 124 bewoners, hun contactpersonen en de medewerkers zijn hierover vandaag geïnformeerd. Florence realiseert zich dat het een ingrijpend besluit is voor alle betrokkenen. De zorgaanbieder gaat met bewoners in overleg om het komende jaar samen elders een goed passende woonruimte te vinden. Naar verwachting kan een groot deel van de medewerkers en vrijwilligers binnen Florence blijven werken.

 

Langer zelfstandig thuis
De sluiting is een direct gevolg van de kabinetsbezuinigingen. Omdat de overheid minder geld beschikbaar heeft voor zorg, vraagt zij van mensen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Vanaf begin 2013 komen alleen mensen met een flinke behoefte aan zorg in aanmerking voor wonen in een woonzorgcentrum. Hierdoor is de landelijke trend ingezet dat een deel van de bestaande verzorgingshuizen zal sluiten.

 

Afnemend percentage ouderen
Om die reden heeft Florence, na een zorgvuldige afweging, gekozen voor het sluiten van woonzorgcentrum Loevestein. Het belangrijkste argument hiervoor is dat het stadsdeel Escamp, waar Loevestein is gevestigd, te maken heeft met een afnemend percentage ouderen. Omdat er al diverse woonzorgcentra zijn in dit stadsdeel, is leegstand onvermijdelijk. Daarnaast kan Florence in het verouderde gebouw, dat bijna vijftig jaar geleden gebouwd is, op termijn niet meer de gewenste kwaliteit van zorg bieden.

 

Persoonlijk afstemmen
Florence heeft de afgelopen periode met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad nauw overleg gevoerd. Hoewel de bewoners van het woonzorgcentrum het komende jaar nog gewoon in Loevestein kunnen blijven wonen, zijn zij vandaag reeds over dit ingrijpende besluit geïnformeerd. Met ieder van hen stemt Florence het komende half jaar persoonlijk af waar hij of zij naar toe wenst te verhuizen. Florence heeft daarvoor binnen de eigen locaties mogelijkheden, maar heeft ook goede contacten met andere woonzorgcentra en serviceflats in de omgeving.

 

Sociaal plan
Een groot deel van de medewerkers kan binnen Florence herplaatst worden. Een speciaal voor dit doel opgericht mobiliteitsbureau ondersteunt hierbij. Daarnaast is in samenwerking met de vakbonden een sociaal plan opgesteld.

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.