florence labels

Cliëntenraad Houthaghe

Cliëntenraad Houthaghe

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner/cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen. Zowel op wijkniveau als op het Florencebrede niveau. Hiervoor heeft Florence zowel wijkcliëntenraden als een centrale cliëntenraad ingesteld. De wijze waarop dit dient te gebeuren is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ).
 
Wijkcliëntenraad
Florence heeft in iedere wijk een cliëntenraad ingesteld. Ook u en uw familie kunnen hieraan deelnemen. Of u nu in een locatie van Florence woont of thuis zorg van  Florence  ontvangt. Via deze cliëntenraden kunnen u én uw familie direct invloed op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence uitoefenen. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne, maar ook de begroting en de jaarrekening. Over deze onderwerpen zal de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. De gesprekspartner van de wijkcliëntenraad is de wijkmanager. Als u thuis zorg ontvangt, kunt u uw vragen doorgeven aan uw thuiszorgmedewerker.
 
Cliëntenraad
            
Voorzitter

Mevrouw Lenna Suiker

 

Secretaris

Cher Bronsteijn

 

Penningmeester

Marian Stauthamer

 

Leden 

  • Mevrouw L. in den Bosch
  • Mevrouw C. Bronsteijn
  • Mevrouw R. Khudabux
  • Mevrouw W. de Koning
  • De heer R. de Lange
  • Mevrouw C. Schild - de Jong
  • Mevrouw M. Stauthamer

 

E-mailadres

wcrhouthaghe@gmail.com

 

 

 

 

 


Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.
Houthaghe heeft hoofdzakelijk eenkamerappartementen. Daarnaast zijn er ruime tweepersoonsappartementen en enkele...
Woont u in Loosduinen en heeft u vragen over wonen, zorg en welzijn? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Ouderen dat gevestigd...
Aan service ontbreekt het u niet. U vindt bij ons een kapsalon, pedicure, schoonheidsspecialiste en fysiotherapeut, maar ook een...
Het woonzorgcentrum Houthaghe is officieel een Buurthuis van de Toekomst. Dat wil zeggen dat Houthaghe een belangrijk sociaal...
Thuis voelt u zich het prettigst. Florence begrijpt dat als geen ander. Daarom bieden wij verschillende vormen van thuiszorg.
Woonzorgcentrum Houthaghe ligt in de wijk Houtwijk. Met goed openbaar vervoer voor de deur en winkelcentrum Houtwijk op...
Een groot aantal woonzorglocaties van Florence heeft een eigen Stichting Vrienden van. Deze stichting organiseert en financieert...
Locatie
Woonzorgcentrum Houthaghe
070 - 754 60 00
Toon Dupuisstraat 10
2552 SB Den Haag
info@florence.nl