Meedenken over kwaliteitsverbetering

Florence heeft sinds 1 juli officieel een Professionele Advies Raad (PAR). 

Meedenken over kwaliteitsverbetering

Kwaliteit van beroep borgen

Deze raad praat met de raad van bestuur en directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het verbeterenen en borgen van de kwaliteit van beroepsoefening. Bestuurder Ellen Maat is blij met de PAR, want: “Hoe beter onze zorg, hoe meer tevreden cliënten en naasten en hoe meer plezier wij zelf in ons werk beleven.”

 

Belangrijke stap

Volgens de bestuurder is de oprichting van de Professionele Advies Raad in het kader van de kwaliteitsverbetering van verpleeghuiszorg een heel belangrijke stap. “Hiermee breiden we de medezeggenschap binnen onze organisatie uit. De PAR staat breed in de organisatie, doordat er zoveel verschillende disciplines bij betrokken zijn. De raad verkleint de afstand tussen de zorgprofessionals en de besluitvormers.”

 

Samenwerken aan kwaliteit

De PAR van Florence bestaat uit medewerkers uit alle functies die bij de dagelijkse zorg en welzijn voor de bewoners en cliënten zijn betrokken. Het gaat hierbij om medewerkers van welzijn en services, verpleegkundigen en verzorgenden en paramedici en medici. “Daarmee is onze hele organisatie betrokken”, aldus Ellen Maat. “Dat is belangrijk, want alleen met elkaar kunnen we een verdere kwaliteitsslag maken. Een proces of werkwijze wordt door de PAR van alle kanten bekeken. Professionals die direct betrokken zijn bij de cliënt, kunnen bijvoorbeeld goed inschatten of een verandering van beleid in de praktijk goed uitvoerbaar is en ook daadwerkelijk een verbetering oplevert. Dat is informatie die nodig is om te weten of we op de goede weg zitten.”

 

Iedereen kan meedenken

Ook de overige medewerkers van Florence kunnen meepraten en –denken via de PAR. “Als een medewerker op de werkvloer zaken signaleert die mogelijk beter kunnen, dan kunnen ze dat aankaarten bij de PAR”, legt Ellen Maat uit. “Maar een medewerker kan met zijn of haar praktijkervaring natuurlijk ook een geweldig idee hebben om de zorg te verbeteren. Door die ideeën met de PAR te delen komen die ook bij ons terecht. Zo gaan we samen de beste kwaliteit van zorg leveren waardoor we nog meer tevreden cliënten en naasten hebben. Dat bevordert altijd ons eigen werkplezier! De PAR is echt een win-win voor iedereen.”