Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Vanuit de Wet zorg en dwang staat er voor u onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon klaar. Wij vertellen u meer.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Over de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) geldt voor alle mensen met een psychogeriatrische aandoening. De Wzd regelt dat iedere cliënt de zorg krijgt die hij wil. Daarmee blijft de zorg altijd vrijwillig. Alleen als het echt niet anders kan, kan het gebeuren dat iemand onvrijwillige zorg krijgt. Afspraken worden in overleg met cliënt en naasten vastgelegd.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

In de Wzd is geregeld dat cliënten en naasten altijd een beroep kunnen doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. Diegene is onafhankelijk en adviseert en ondersteunt cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers (naasten en familie) bij zaken rondom (onvrijwillige) zorg. Florence werkt hiervoor samen met Zorgstem.

Meer informatie