Cliëntondersteuner

De cliëntondersteuner helpt u bij vragen rondom het regelen en de uitvoering vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Cliëntondersteuner | Florence

Gratis ondersteuning vanuit uw Wlz-indicatie

U kunt vanuit uw Wlz-indicatie kosteloos de hulp van de cliëntondersteuner inschakelen. Dit kan iemand zijn vanuit het Zorgkantoor of vanuit de onafhankelijke organisaties MEE, het Adviespunt Zorgbelang of CliëntondersteuningPLUS. De cliëntondersteuner helpt u bij al uw vragen die u heeft rondom het regelen en de uitvoering vanuit de langdurige zorg. Ook bij het bespreken van een klacht kan de cliëntondersteuner u adviseren en bijstaan.

Meer informatie over cliëntondersteuner

Op de website https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning leest u meer over cliëntondersteuning en waar u een cliëntondersteuner vindt.