Deel uw ervaring

Ontvangt u of uw naaste zorg en ondersteuning van Florence? Dan zijn wij erg benieuwd hoe u dit ervaart.

Deel uw ervaring | Florence

Deel uw ervaring!

Ontvangt u of uw naaste zorg en ondersteuning van Florence? Dan zijn wij erg benieuwd hoe u dit ervaart.

Plaats uw mening op ZorgkaartNederland

U kunt uw ervaring delen via ZorgkaartNederland. Dit is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op ZorgkaartNederland delen mensen hun ervaringen met de zorg. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland. ZorgkaartNederland geeft Florence inzicht in wat volgens bewoners en cliënten goed gaat en beter kan.

Ga in gesprek met Florence

Bent u onverhoopt ontevreden over Florence? Blijft u daar dan niet mee rondlopen. Maar ga in gesprek met Florence. Samen onderzoeken we dan wat er nodig is om u tevreden te laten zijn.