Deel uw klacht, suggestie of compliment

Wij willen u goed van dienst zijn. Deel uw klacht, suggestie, compliment of neem contact op met de vertrouwenspersoon.

Klacht melden, compliment geven | ouderenzorg | Florence

Ontevreden? Meld het de klachtenfunctionaris

Familie en mantelzorgers, maar ook zorgmedewerkers en managers van Florence: iedereen moet tevreden zijn over de zorg die de cliënt in een verpleeg- of verzorgingshuis en vanuit de thuiszorg krijgt. Een goed contact met elkaar is daarvoor heel belangrijk. Vindt u dat de communicatie beter kan? Bent u ontevreden? Dan kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris van Florence via klachtenfunctionaris@florence.nl. Zij staat voor u klaar om te kijken wat er nodig is om tot een oplossing te komen. 

Onafhankelijke Klachtencommissie

Komt u er onverhoopt met Florence niet uit, dan kunt u zich richten tot de onafhankelijke Klachtencommissie. Deze commissie is bereikbaar via klachtencommissie@florence.nl. Uw klacht wordt behandeld volgens het reglement Klachtenbehandeling.

Vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) geldt voor alle mensen met een psychogeriatrische aandoening. De Wzd regelt dat mensen met een psychogeriatrisch aandoening de zorg krijgen waar ze het mee eens zijn. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt men onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg krijgt iemand alleen om (kans op) ernstig nadeel te voorkomen, voor zichzelf of omgeving. In de wet is bepaald dat cliënten zo nodig een beroep kunnen doen op een cliëntenvertrouwenspersoon. Florence werkt hiervoor samen met Zorgstem, een stichting die is opgericht in 2019 voortvloeiend uit de invoering van de wet. Deze cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk en adviseert en ondersteunt cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers (naasten en familie) bij zaken rondom (onvrijwillige) zorg. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 088 - 678 10 00 of info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl.

Vertrouwenspersoon Wet verplichte ggz

De Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) beschermt de rechten van psychiatrische patiënten die te maken hebben met verplichte zorg. De wet maakt het mogelijk om ook buiten het psychiatrisch ziekenhuis verplichte zorg te geven. Florence werkt samen met de landelijke stichting Familievertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon van deze stichting staat voor u klaar  om u te ondersteunen wanneer uw naaste met psychiatrische en/of verslavingsproblemen te maken heeft. De vertrouwenspersoon is een ggz-deskundige met kennis van psychische stoornissen en verslaving en de behandeling daarvan. Hij of zij kent de weg in de psychiatrie en verslavingszorg en weet welke problemen u als naaste kunt tegenkomen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van Florence. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via  info@familievertrouwenspersonen.nl (vermeld daarbij 'Vertrouwenspersoon Florence') en 0900 - 333 2222 (10 eurocent per minuut).

Suggesties voor verbetering geven

Goede ideeën zijn natuurlijk ook altijd welkom. Heeft u een idee waardoor wij ons werk verder kunnen verbeteren? Vult u dan onderstaand formulier in.

Tevreden? Complimenten zijn welkom!

Heeft u lekker gegeten? Een inspirerende cursus gevolgd? Bent u tevreden over uw thuishulp? Of is er een ander compliment dat u Florence en haar medewerkers wilt maken? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij zorgen ervoor dat uw compliment bij de juiste persoon terechtkomt. Een compliment is altijd fijn om te krijgen en draagt bij aan ons werkplezier.

Bellen kan ook

U kunt ons uiteraard ook altijd bellen. Wij zijn bereikbaar op 070 - 41 31 000.

Deel uw klacht, suggestie of compliment

*
*
*
Vul hier niets in a.u.b.