In gesprek met Florence

Als u feedback wilt geven op onze zorg en ondersteuning, dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

In gesprek met Florence

In gesprek met de locatiemanager

Florence wil namelijk niet dat u met uw ideeën, opmerkingen of klachten blijft rondlopen. Samen maken we de zorg voor u of uw naaste tenslotte beter. Deze klachtenregeling geeft informatie over de klachtenafhandeling bij Florence.

Voor de meeste mensen is een gesprek met de manager van de locatie voldoende. Eventuele problemen worden opgelost en ideeën opgepakt.

Klachtenfunctionaris als volgende stap

Komt u er onverhoopt toch niet uit met de manager van de locatie, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Zij treedt op als bemiddelaar tussen u en Florence.

 

Officiële klacht bij raad van bestuur

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn, dat u na ook na gesprekken met de manager of de klachtenfunctionaris toch nog niet tevreden bent. U kunt dan besluiten uw onvrede kenbaar te maken bij de raad van bestuur van Florence.

 

 

Klokkenluidersregeling

Op 24 januari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders aangenomen. Deze wet vervangt de Wet huis voor klokkenluiders.

Iedere organisatie met vijftig werknemers of meer is wettelijk verplicht om een interne meldregeling te hebben, de zogenoemde klokkenluidersregeling. De regeling geeft werknemers ook de mogelijkheid om melding te maken van (dreigende) onregelmatigheden, misstanden en inbreuken op het EU-recht in de organisatie. 

Klik hier om de klokkenluidersregeling van Florence te bekijken.