Vertrouwenspersonen Wvgzz

Vanuit de Wvgzz staat er voor u onafhankelijke vertrouwenspersoon klaar. Wij vertellen u meer.

Vertrouwenspersonen Wvgzz

Over de Wet verplichte ggz

De Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) beschermt de rechten van psychiatrische patiënten die te maken hebben met verplichte zorg. De wet maakt het mogelijk om ook buiten het psychiatrisch ziekenhuis verplichte zorg te geven. Afspraken worden in overleg met cliënt en naasten vastgelegd.

Onafhankelijke vertrouwenspersonen

In de Wvggz is geregeld dat cliënten en naasten altijd een beroep kunnen doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. Florence werkt hiervoor samen met de Stichting Familievertrouwenspersonen en de Stichting Patiëntvertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon Wet verplichte ggz voor familie

Vanuit de Stichting Familievertrouwenspersonen staat er voor u als familie een vertrouwenspersoon klaar.

  • Deze GGZ-deskundige kan u ondersteunen wanneer uw naaste met psychiatrische en/of verslavingsproblemen te maken heeft. De vertrouwenspersoon heeft kennis van psychische stoornissen en verslaving en de behandeling daarvan.
  • De onafhankelijke vertrouwenspersoon kent de weg in de psychiatrie en verslavingszorg en weet welke problemen u als naaste kunt tegenkomen.
  • U kunt contact opnemen met de vertrouwenspersoon via info@familievertrouwenspersonen.nl (vermeld daarbij ‘Vertrouwenspersoon Florence’) en 0900 - 333 2222 (10 eurocent per minuut).

Vertrouwenspersoon Wet verplichte ggz voor cliënt

Vanuit de Stichting Patiëntvertrouwenspersoon kunt u als bewoner/cliënt van Florence gebruikmaken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

  • U kunt bij de patiëntvertrouwenspersoon terecht met vragen en klachten over de zorgverlening. Bijvoorbeeld over de manier waarop er met u wordt omgegaan, over dwang of vrijheidsbeperking.
  • U kunt bellen met de helpdesk 0900 - 444 88 88 voor ondersteuning.