Verzekeringen als extra service voor u als bewoner

Bewoners die op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) in de expertise- en woonzorgcentra van Florence verblijven, krijgen een inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. De premies van deze verzekeringen worden betaald door Florence. Verblijft u bij ons vanuit de Wlz met behandeling dan bent u ook automatisch verzekerd voor mondzorg.