Monique Govers nieuwe bestuurder

Monique Govers vormt vanaf 15 mei samen met Ellen Maat de collegiale raad van bestuur van Florence.

Monique Govers nieuwe bestuurder

Ervaring in kwaliteit van wonen

Monique Govers is nu nog directeur-bestuurder van Omnia Wonen, een landelijk opererende corporatie met bezit in onder meer Amersfoort, Noord-Veluwe, Arnhem, Assen en Den Haag. Vanaf 15 mei begint ze bij Florence als lid van de raad van bestuur.  Zij werkt dan samen met bestuurder Ellen Maat, die sinds begin 2019 aan Florence is verbonden. Monique is sinds 1990 actief in de volkshuisvesting, voornamelijk binnen grote en middelgrote corporaties. Onder haar leiding ontwikkelde Omnia Wonen zich naar een volkshuisvester met meer lokale verankering en een sterker accent op de eigen woningmarktregio in lijn met de nieuwe Woningwet van 2015. Een rode draad in haar loopbaan is dat Monique steeds streeft naar kwaliteit van wonen in combinatie met betaalbaarheid van woonlasten.

Verbinden met andere sectoren

“We zijn erg blij met de overstap van Monique naar de ouderenzorg”, zegt Ellen Maat. “Ze is een gedreven bestuurder die bijzonder veel oog heeft voor de wensen en behoeften van bewoners, cliënten en medewerkers. Daarnaast kan zij met haar achtergrond echt het verschil maken in de ontwikkeling van ons zorgvastgoed en nieuwe woonzorgconcepten als Wonen met een Plus. Door de vele uitdagingen in de zorg is het belangrijk om nog meer te verbinden met andere sectoren en expertises. Met de komst van Monique zetten we een belangrijke stap in die richting."

Focus op best mogelijke zorg

Ook de raad van toezicht is verheugd dat met de aanstelling van Monique het bestuur van Florence verder wordt versterkt. “Monique past als persoon goed bij de organisatie en haar kennis en ervaring vormen een waardevolle aanvulling op die van collega-bestuurder Ellen Maat”, aldus Iske ter Haar, voorzitter ad interim van de raad van toezicht. “We hebben er alle vertrouwen in dat Florence onder de gezamenlijke leiding van Ellen en Monique de focus blijft houden op de best mogelijke zorg voor de cliënten. Daarmee gaat Florence een mooie toekomst tegemoet gaat."

Wonen en zorg verbinden

Monique heeft veel zin om aan de slag te gaan bij Florence: “Het motto van Florence ‘het leven leiden dat je lief is’, spreekt mij enorm aan. Er is samen veel werk te doen om dit waar te maken. Er ligt een belangrijke uitdaging op vastgoedgebied bij Florence, daar kan ik zeker mijn opgedane ervaring in corporatieland voor inzetten. Wonen en zorg moeten de komende jaren meer met elkaar worden verbonden. Ik wil de brug slaan tussen deze sectoren en me hard maken voor een van de grootste uitdagingen waarvoor we in Nederland staan: de vergrijzing. Het gebrek aan passende woonruimte voor ouderen met een zorgvraag neemt hierdoor alleen maar toe. Om deze groei het hoofd te bieden, zijn woningen nodig waarin wonen en zorg worden gecombineerd."