Nieuwe coronabesmettingen

Ondanks alle strenge voorzorgs- en hygiënemaatregelen heeft Florence helaas te maken met nieuwe coronabesmettingen.

Nieuwe coronabesmettingen

Protocol direct opgevolgd

De besmettingen zijn vastgesteld bij cliënten van de thuiszorg Escamp en bij bewoners van de woonzorglocaties Marienpark en Oostduin. Op de afdelingen binnen Oostduin en Mariënpark waar de besmettingen met corona zijn geconstateerd, zijn direct volgens protocol extra maatregelen ingezet om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook binnen de thuiszorg wordt het protocol gevolgd. Cliënten die het coronavirus hebben, worden daarmee volledig geïsoleerd verpleegd.  Cliënten die niet zijn besmet, worden in de gaten gehouden, zodat bij symptomen direct kan worden ingegrepen.

Bezoek besmette afdelingen

Florence heeft de medewerkers en contactpersonen van de bewoners van de betreffende afdelingen direct via een brief op de hoogte gebracht. Bezoek is alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Florence snapt dat dit moeilijk is, maar het is van het allergrootste belang dat het bezoek binnen een veilige situatie plaatsvindt. We doen er alles aan om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen.