Nieuwe medezeggenschapsregeling

Jan Bauer, centrale cliëntenraad, en Monique Govers, raad van bestuur, tekenen de nieuwe medezeggenschapsregeling van Florence.

Nieuwe medezeggenschapsregeling

Samen medezeggenschap

Aanleiding voor het updaten van de medezeggenschapsregeling is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 die op 1 juli 2020 in werking is getreden. In deze regeling geven zorgorganisatie en haar centrale cliëntenraad samen invulling aan medezeggenschap en aan de inbedding in de organisatie.  

Een stem in besluitvorming

“Zorgen dat mensen het leven kunnen blijven leiden dat hen lief is, dát is het belangrijkste uitgangspunt voor de cliëntenraden. Cliënten en bewoners ervaren en voelen de uitvoering van dat wat er aan beleid en regels bedacht wordt binnen een organisatie. Daarom is het van groot belang dat juist zij op deze manier een stem hebben in besluitvoering”, benadrukken zowel Monique en Jan bij deze ondertekening.

Overlegstructuur van de verschillende cliëntenraden

Bij Florence heeft elke locatie een eigen cliëntenraad. Daarnaast is er nu ook een cliëntenraad voor thuiszorgcliënten en een cliëntenraad voor kortdurend verblijf en dagbesteding. In de centrale cliëntenraad zitten vertegenwoordigers van elke cliëntenraad. Deze personen komen onder leiding van een onafhankelijke voorzitter twaalf keer per jaar bij elkaar; zes keer samen met de raad van bestuur en zes keer vindt er een eigen vergadering plaats. Eens per jaar is er een beleidsdag waarop grote ontwikkelingen binnen de zorg en de organisatie besproken worden.