Certificaat voor CVA Zorgketen Haaglanden

Certificaat voor CVA Zorgketen Haaglanden

Onlangs ontvingen de partners van de Haagse CVA Zorgketen het certificaat voor de eerste Ketenvisitatie in Nederland. De uitreiking vond plaats bij Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken.

Regionale afspraken

Florence maakt samen met het HagaZiekenhuis, Haaglanden MC, Saffier De Residentie, WZH, HWW zorg en Sophia Revalidatie deel uit van deze keten. Deze partijen hebben met elkaar regionale afspraken gemaakt om de zorg voor mensen met een beroerte zo optimaal mogelijk te organiseren. De afspraken zorgen ervoor dat de overdracht van patiënten die van het ziekenhuis naar huis gaan, van het ziekenhuis naar de revalidatie en van de revalidatie naar huis, zo goed mogelijk verloopt.

Resultaten van ketensamenwerking

De Ketenvisitatie is uniek in Nederland omdat hierin wordt gekeken naar de kwaliteit van de overdracht tussen zorgorganisaties. De regio mag trots zijn op de volgende resultaten:

  • Een goede samenwerking tussen ziekenhuizen en de nazorgverpleegkundigen; er is structureel overleg tussen de ziekenhuizen, CVA-verpleegkundigen thuiszorg, verpleeghuizen en revalidatiecentra. In dat overleg bespreken ze welke informatie ze van elkaar nodig hebben om de juiste zorg te kunnen bieden op het juiste moment aan de juiste patiënt.
  • Voor patiënten die na opname in het ziekenhuis thuis verder gaan revalideren, zijn afspraken gemaakt waardoor deze patiënten ook thuis de beste zorg krijgen om te herstellen van de gevolgen van de beroerte.
  • Voor patiënten die in het verpleeghuis of revalidatiecentrum revalideren zijn afspraken gemaakt over hoe een patiënt zo goed mogelijk thuis verder kan revalideren. In de eigen omgeving wordt de patiënt geconfronteerd met de gevolgen van de beroerte. Dat kan variëren van minder mobiel zijn tot het niet meer kunnen meedoen aan de vrijetijdsbesteding door bijvoorbeeld vermoeidheid of spraakproblemen.
  • Er is een continue verbetercyclus door de stuurgroep- en netwerkoverleggen georganiseerd via een onafhankelijke organisatie, Transmurale Zorg. Dat maakt dat het fundament van de keten stevig is en er ook in deze huidige tijd gewerkt kan blijven worden aan samenwerking voor een betere patiëntenzorg. Er wordt gewerkt via een jaarplan.
  • Zorginstellingen hebben Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. opdracht gegeven om als procesbegeleider de instellingen te blijven ondersteunen om de onderlinge samenwerking zo goed mogelijk vorm te blijven geven in de verdere toekomst.

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.