Florence achter oproep ActiZ aan nieuw kabinet

Florence achter oproep ActiZ aan nieuw kabinet

‘Maak liefdevolle ouderenzorg nu en in de toekomst mogelijk’. Dat is in het kort de oproep van brancheorganisatie Actiz aan het nieuwe kabinet. Florence staat als zorgorganisatie volledig achter deze oproep. Mensen moeten met aandachtige en professionele hulp zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. En - als ze dat niet meer kunnen - liefdevolle zorg krijgen in een eigentijds verpleeghuis.

Belangrijke maatschappelijke rol

Dat is ook precies wat Nederland wil en waar de zorgorganisaties aangesloten bij ActiZ graag aan willen voldoen. De zorgorganisaties kunnen deze belangrijke maatschappelijke rol ook vervullen, maar dan hebben ze wel de hulp van een nieuw kabinet nodig. Een kabinet dat wil investeren in voldoende middelen en reële tarieven, in voldoende en goed opgeleid personeel en in minder regels.

Veilige en goede zorg mét aandacht

“In de thuiszorg en de verpleeghuizen gaat het naast veilige en goede zorg vooral om aandacht. Om liefdevolle zorg met oog en ruimte voor persoonlijke voorkeuren van de mensen die thuis zorg krijgen of in een verpleeghuis wonen”, zegt Jacqueline Joppe, vicevoorzitter van ActiZ. “Daarbij is het belangrijk dat we samen optrekken met familie en vrienden en praktisch en kosten-efficiënt werken. Kortom: we willen nogal wat, maar we geloven ook echt dat het kan. We hebben de afgelopen decennia getoond een flexibele, ondernemende en innovatieve branche te zijn. Krachten die ons de komende jaren gaan helpen om de Nederlandse ouderenzorg, die internationaal erkend wordt als een van de beste ter wereld, te verankeren voor de toekomst. En daar nemen wij, de zorgorganisaties van ActiZ, onze verantwoordelijkheid voor.”

Help ons bij onze maatschappelijke taak

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart doet Actiz daarom een oproep aan het nieuwe kabinet: ‘Help ons om onze belangrijke maatschappelijke taak te kunnen uitvoeren. Investeer samen met ons in de ouderenzorg in Nederland: in voldoende middelen en reële tarieven, in voldoende en goed opgeleid personeel en in minder regels.'

Voldoende middelen en reële tarieven

De zorg voor een groeiende groep ouderen met een steeds zwaardere zorgvraag gecombineerd met de hogere kwaliteitseisen die vanuit de samenleving worden gevraagd, heeft een prijs. En die ligt hoger dan wat er nu aan budget beschikbaar is. Naast extra geld is het tijd om de veel te ingewikkelde financieringsregels te herzien en toe te werken naar een logischer betalingssysteem. Een systeem waarbij mensen met een eigen budget zelf kunnen bepalen welke zorg ze nodig hebben en van welke zorgorganisatie ze die krijgen.

Goed personeel

Er is de komende tijd voor verpleeghuizen alleen al behoefte aan 70.000 extra werknemers (45.000 Fte). En ook voor de thuiszorg verwachten we duizenden vacatures. Deze mensen moeten niet alleen gevonden worden, maar ook opgeleid en behouden. We nemen graag het voortouw voor een innovatief arbeidsmarktplan waar alle betrokken partijen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gemeenten, onderwijsinstellingen, vakbonden - hun rol in pakken.

Minder regels

De complexiteit en uitgebreidheid van de huidige regels en bureaucratie werken verlammend. En dragen lang niet altijd bij aan betere kwaliteit van de zorg voor de bewoner van het verpleeghuis of de thuiszorgcliënt. Laten we de verantwoordelijkheid leggen waar deze hoort en in gesprek gaan met elkaar over wat goede ouderenzorg is. Met zo min mogelijk regels en administratieve lasten. Zodat werknemers met hun hoofd en hart, met aandacht en in vertrouwen hun werk kunnen doen. En ouderen zelf kunnen kiezen voor de zorg die bij hen past. Zodat we als maatschappij trots kunnen zijn op hoe we zorgen voor onze ouderen.

Lees ook de volledige boodschap van Actiz aan het nieuwe kabinet.

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.