Florence genoemd in rapport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Florence genoemd in rapport Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) publiceert vandaag het rapport ‘Verbetering van de kwaliteit van ouderenzorg gaat langzaam’. Ook Florence wordt hierin vermeld als een van de 150 instellingen waarbij de afgelopen anderhalf jaar intensief toezicht is gehouden.

 

Florence wordt in het rapport genoemd als een van de zorgorganisaties waarbij de zorgverlening nog niet op orde is. IGZ publiceert daarmee informatie die inmiddels voor een belangrijk deel is achterhaald. Florence is afgelopen mei en juni op de eerder bezochte locaties bezocht door de inspectie en kreeg een ruime voldoende. Florence voldoet dan ook, in tegenstelling tot wat het rapport meldt, aan alle eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Toch opgenomen in rapport

Florence wordt ondanks dat toch genoemd in het rapport van de IGZ. Dit komt doordat het rapport is gebaseerd op de periode 1 januari 2015 tot en met 15 maart 2016. Een aantal locaties van Florence is in 2015 bezocht door de inspectie. Daarbij werd duidelijk dat een aantal zaken moest worden verbeterd. Die punten zijn toen direct opgepakt, maar bleken naar het inzicht van Florence op basis van de eigen kwaliteitsnormen eind 2015 nog niet voldoende.

Verdere verbetering na rapportage

Florence heeft op dat moment op basis van haar eigen kwaliteitsnormen haar jaarplan 2016 gericht op borging van de kwaliteit van de zorg. In een gesprek met de IGZ in februari 2016 is vastgesteld dat een aantal zaken op korte termijn verder moest worden verbeterd. Daaraan is de afgelopen maanden hard gewerkt. In mei en juni bezocht de inspectie opnieuw locaties van Florence. De inspectie gaf aan te zien dat kwaliteit en veiligheid bij Florence duidelijk hoog op de agenda staan. De punten die verbeterd moesten worden, zijn opgevolgd. Florence werkt aan een continue verbetering van de kwaliteit van de zorg. Dit is ook noodzakelijk omdat forse bezuinigingen de zorg in korte tijd veel intensiever hebben gemaakt. Florence investeert daarom onder meer in extra scholing van de medewerkers. Het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening is en blijft een speerpunt op alle locaties van Florence.

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.