Florence heeft kwaliteit zorg verbeterd

Florence heeft kwaliteit zorg verbeterd

Florence heeft de kwaliteit van zorg verbeterd. In juli informeerden we alle betrokkenen hier al over en recent heeft ook de inspectie dit bevestigd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft onlangs laten weten dat Florence niet meer in categorie 1 (intensief vervolgtoezicht) staat, maar is opgeschoven naar categorie 2 (vervolgtoezicht).

Nieuwe IGZ-lijst 

De nieuwe IGZ-lijst wordt naar verwachting eind oktober gepubliceerd op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uit de nieuwe lijst blijkt dat Florence op de goede weg zit. Florence staat niet meer in categorie 1 van intensief vervolgtoezicht, maar is opgeschoven naar categorie 2. De geactualiseerde IGZ-lijst beslaat de periode 16 maart tot en met 16 september. De eerste IGZ-lijst verscheen begin juni en besloeg de periode 1 januari 2015 tot en met 15 maart 2016. Het gaat hierbij om 150 zorgorganisaties die zijn bezocht. Florence werkt zelf al langere tijd aan de verbeteringen in de zorg. Het jaarplan 2016 werd bijvoorbeeld volledig ingericht op de borging van de kwaliteit van de zorg.

Aanzienlijke verbetering

In de nieuwe onderzoeksperiode van de IGZ werd Florence zeven keer bezocht. Vijf keer betrof het inspectiebezoeken aan verschillende woonzorglocaties en twee keer vonden er op woonzorglocaties inspectiebezoeken plaats om de medicatieveiligheid te controleren. Tijdens die controles bleek Florence grotendeels te voldoen aan de getoetste normen voor goede zorg. Onder meer de dossiervorming, de opvolging van (bijna) calamiteiten en de medicatieveiligheid zijn verbeterd. De samenstelling van de zorgteams ten aanzien van de zorgzwaarte cliënten is eveneens verbeterd en ook de regie door de artsen vertoont een stijgende lijn. De inspectie constateert een aanzienlijke verbetering.

Vervolgtoezicht

De inspectie is met die reden van mening dat intensief vervolgtoezicht bij Florence niet meer nodig is. Ook de komende tijd blijft Florence in gesprek met de IGZ en worden locaties van Florence geregeld onaangekondigd bezocht. Dit gebeurt om te kunnen vaststellen dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg blijvend is geborgd binnen de organisatie. Florence heeft er net als de inspectie vertrouwen in dat deze toekomstige bezoeken goed zullen verlopen.

Meer informatie

Inspectierapport - mei 2016

Brief Inspectie voor de Gezondheidszorg - september 2016

Rapportbrief hertoetsbezoek medicatieveiligheid Adegeest - september 2016

Rapportbrief hertoetsbezoek medicatieveiligheid De Mantel - 22 september 2016

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.